Lokale juniortræneruddannelse

20/02 - 2017 |

Klubbens PGA-træner er den, der skal undervise på juniortræneruddannelsen, hvis den afholdes af klubben selv. For at afholde en juniortræneruddannelse i din klub, skal klubbens PGA-træner derfor have deltaget på juniortræneruddannelsen for PGA-trænere. Disse kurser gennemføres af PGA.

Se Kursus for PGA-trænere.

Dansk Golf Union udbyder i samarbejde med PGA Juniortræneruddannelsen til kommende eller nye trænere, med eller uden tidligere trænererfaring i golf.

Uddannelsen er målrettet ældre juniorer, forældre, bedsteforældre eller interesserede golfspillere i klubben, der ønsker at indgå aktiv i klubbens juniortræning, under ledelse af den lokale PGA Pro.

Kursusopbygning

Kurset er opdelt i en teoretisk del og praktisk del. Den teoretiske del varetages af en DGU-instruktør, og den praktiske del varetages af klubbens egen PGA-træner. Klubben/træneren aftaler med DGU-instruktøren, hvilken dag den teoretiske del skal afvikles i golfklubben. Den teoretiske og den praktiske del behøver ikke blive afviklet samme dag.

Formål

At uddanne Juniortrænere til at bistå træning i foruddefinerede emner, herunder at blive i stand til at beskrive, igangsætte, fastholde flow og give feedback til junioren. Juniortræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe en mere dynamisk træning. Formålet tager udgangspunkt i følgende præmisser:

 • Flere trænere skaber større tilknytning og flere relationer

 • Flere trænere skaber attraktive og trygge miljøer

 • Flere trænere skaber flere muligheder for udvikling via mere træning

 • Flere trænere skaber sjovere træning

 • Forkundskaber

  "Personer der ønsker at uddanne sig til Juniortræner skal være fyldt 15 år og have lyst til at være sammen med juniorer. Golfmæssig erfaring er ikke et must."

  .

 • Tilmelding og deltagergebyr

  "Pris i 2015 kr. 400,- pr. deltager til og med ti deltagere. Herefter er hver deltager gratis. Der leveres materiale til maks. ti deltagere. Ønskes materialer til mere end ti deltagere koster dette 400 kr. deltager. Deltagerantal minimum otte deltagere."

  Der kan søges tilskud iflg. Lov om Folkeoplysning hos den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg. Med ansøgningen skal følge kvittering, kursusprogram og deltagerliste.

 • Yderligere infomation

  "Klubben, udvalg i klubben eller klubbens PGA-træner skal kontakte: Kursuskonsulent Lone L. Christiansen tlf. 4042 2682 - llc@dgu.org Herefter aftaler klubben/PGA-træneren og DGU-instruktøren en dato for afholdelse"

  .