Handicap og regler

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvilke services DGU kan tilbyde inden for handicap- og regelområdet.

EGA Handicapsystemet

DGU rådgiver i anvendelse af EGA Handicapsystemet. På golf.dk kan du finde alt om handicapsystemet, ligesom vi også afholder kurser i EGA Handicapsystem.

Rating af baner

Når en bane optages i DGU, bliver den ratet. Det gør den, så handicapsystemet kan fungere. Vi sørger for planlægning af rating af baner, hvor beregning af Course Rating og Slope udføres.

Golfreglerne

DGU rådgiver i og fortolker golfreglerne, som kommer fra Royal and Ancient.

Desuden godkender DGU lokale regler. Derudover laver vi forskellige regelbøger og undervisningsmateriale. Du kan downloade det her nedenfor. Regelundervisningsmaterialet "Golfregler - et uddrag" består af et kursisthæfte, en en PowerPoint præsentation til undervisningsbrug samt et instruktørhæfte, som er forklaring til de enkelte dias i PowerPoint præsentationen.

Derudover har vi udgivet En hurtig guide til golfreglerne (pdf), som er en autoriseret oversættelse af den engelske udgave Og Golf i tegninger og bobler, som er en illustreret guide til den letøvede.

I samarbejde med Golf.dk har DGU udviklet et nyt og overskueligt regelsite, som med stor succes kan benyttes af alle nybegyndere og folk der trænger til et hurtigt overblik. Regelsiden skitserer alle de regler og situationer, som man har brug for når man begynder på golf. Kan bruges som et supplement til Golfkørekort på weekend og diverse andre begynderforløb.

DGU's Turnerings- og Regelkomité (ToRK) træffer afgørelser på regelområdet og udtaler sig på forespørgsel om regelproblemstillinger. Læs herunder de seneste som blandt andet omhandler smartphones som afstandsmålere, og lokale regler herfor.

Amatørreglerne

På www.Golf.dk kan du hente rådgivning og fortolkning af amatørreglerne, herunder præmiestørrelser og retningslinier for anvendelse af logo på spilletøj.

Golfkørekort

DGU har i samarbejde med PGA udarbejdet nogle miniumumskrav til erhvervelse af Golfkørekort (pdf). Du kan læse meget mere om erhvervelse af golfkørekortet under klubudvikling. Til samme formål er udarbejdet en online regelprøve. Du har mulighed for at se alle spørgsmål til regelprøven.