Diplomuddannelse i
Golfmanagement

Målgruppe
Personer med administrative, ledende eller udviklingsorienterede funktioner i golfverdenen. Det kan typisk være golfmanagere, golfsekretærer med ambitioner om at avancere, golfpro'er, chefgreenkeepere, konsulenter og andre personer med ønske om at udbygge deres formelle kompetencer inden for golfmanagement. Også personer uden for golfbranchen med et ønske om at kvalificere sig til et job i golfbranchen er oplagte deltagere.
Formål
Uddannelse har til formål at uddanne personer til at varetage ledende funktioner og udviklingsopgaver i de danske golfklubber. Deltagerne sikres kvalifikationer til selvstændigt at forstå og anvende ledelsesteorier og -metoder, der kan anvende til at planlægge og gennemføre de komplekse opgaver, man naturligt møder i en golfklub.
Undervisere
University College Nordjylland tilknytter en gennemgående kursusleder, underviser og koordinator med indgående kendskab til golfverdenen. Kursuslederen vil fungere som den røde tråd mellem modulerne og binde det samlede kursusforløb sammen.

Alle undervisere på diplomuddannelsen er uddannet på minimum kandidatniveau. Desuden vil en række gæstelærere og oplægsholdere med indgående kendskab til golfverdenen bidrage med deres ekspertise. DGU deltager yderligere med konsulenter og eksperter, når muligt og relevant.

Læs mere om uddannelsen eller tilmeld dig ved at klikke på følgende link:

Diplomuddannelse