Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen_2014

 

 

 

Jim_Staffensen---lille

Jim Staffensen

Formand, medlem af FU

 

Politiske fokusområder:

IGF, R&A, EGA, Nordisk

samarbejde, DIF, FPG,

sekretariatet

iblille

Ib Dam Schultz

Bestyrelsesmedlem,

medlem af FU

Politiske fokusområder:

DGU Erhverv A/S,

Økonomi, DIF-

delegeret

 

larslille

Lars Broch Christensen

Bestyrelsesmedlem,

medlem af FU

 

Politiske fokusområder:

Elite & Udvikling, PGA, DIF-delegeret

aaselille

Aase Møller-Hansen

Bestyrelsesmedlem

 

Politiske fokusområder:

Golfhistorisk Selskab,

Golfens Dag

tuulalille

 

Tuula Undall

Bestyrelsesmedlem

 

Politiske fokusområder:

Kommunikation, Dansk

Golf Fond, DIF-delegeret

 

sørenlille

 

Søren Casparij

Bestyrelsesmedlem

 

Politiske fokusområder:

Klubdrift og klub-

udvikling, GAF


 

 

uffelille

Uffe Steffensen

Bestyrelsesmedlem

Politiske fokusområder:

FPG, DGA, lovgivnings-

mæssige rammebetin-

gelser, DIF-delegeret