Regelprøve

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve.

Der kan problemer med prøven med visse versioner af browseren Explorer. Prøv da evt. Chrome, Firefox eller Safari i stedet. 

Du skal i denne prøve besvare i alt 20 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Hvis du ikke er medlem af en klub kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne 2016” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

Spørgsmål 1 af 20

Din bold ligger på greenen på det hul, som er parallelt med det hul, du spiller. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 2 af 20

Din bold ligger i en høj rough. Du lægger det høje græs ned, så du kan se din bold, når du skal slå til den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 3 af 20

En spiller slår sin bold ud i meget højt græs, og bolden findes ikke inden for 5 min. Hvilke muligheder har han?

Spørgsmål 4 af 20

Du er uheldig at lande i en fairwaybunker. Bolden ligger godt, så du vælger et 7-jern. Du tager opstilling og kommer til at røre bunden af bunkeren med dit jern. Må du det?

Spørgsmål 5 af 20

Før en runde øver en spiller sin chipping på 18. green, der ligger lige ved siden af 1. teested. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 6 af 20

Du slår et kort putt i hul, mens du står på den modsatte side af hullet i forhold til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 7 af 20

En spiller har slået lige kort af greenen. Han ønsker at putte bolden ind, men i spillelinjen er hans eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 8 af 20

Din bold ligger midt på fairway, men er næsten dækket af blade. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 9 af 20

Da du dropper din bold, rammer den din egen bag. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 10 af 20

Hvor mange jern må man maksimalt have med i sin bag?

Spørgsmål 11 af 20

Hvornår må man ikke slå en provisorisk bold?

Spørgsmål 12 af 20

Du og nogle venner vil spille en privat runde. Hvem skal egentlig slå ud først på 1. teested?

Spørgsmål 13 af 20

Under adressering af bolden kommer du til at flytte den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 14 af 20

Hvornår har en bold "flyttet sig"?

Spørgsmål 15 af 20

I en hulspilmatch spiller A mod B. Det viser sig efterfølgende, at A har spillet fra for lavt handicap og fået et slag mindre, end han var berettiget til. Det slag skulle han have haft på hul 14. Hvad er konsekvensen?

Spørgsmål 16 af 20

Du står i en bunker og kommer til at spille en forkert bold. Du indser derefter din fejl og retter den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 17 af 20

Hvor lang tid må man lede efter en bold, før den er tabt?

Spørgsmål 18 af 20

Under en runde, mellem hul 9 og 10, der ligger på hver sin side af en øvelsesgreen, vælger en spiller at øve sig i at putte på denne. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 19 af 20

En spiller har slået lige kort af greenen og tænker, han kan putte den ind. Et godt stykke fra linjen til hullet er hans eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 20 af 20

Din bold er i en greenbunker. Da du slår den på greenen, kommer du til at ramme flagstangen. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Tillykke du har svaret rigtig på alle spørgsmål.

Hvorfor tog du prøven?

Du har svaret rigtigt på af 20 spørgsmål

Tak for din besvarelse.

Desværre svarede du ikke rigtig på alle spørgsmål. Tryk på knappen "prøv igen", for at svare på de spørgsmål, som du ikke havde rigtige.

Du skal huske at svarer inden du fortsætter