Submitted by Anonymous (not verified) on
Kvalifikationsrækken.png

Åbent for tilmelding til Kvalifikationsrækkerne for 2018

Der er nu åbent for tilmelding til Kvalifikationsrækkerne - damer og herrer - til 2018-sæsonen.
Link til tilmelding

Sidste frist for tilmelding er den 13. oktober.


Bemærk, at der ikke skal tilmeldes hold til divisionerne, hverken damer, herrer, seniorer eller veteraner.

En klub kan højst have fire herrehold og tre damehold i Danmarksturneringen (divisioner og Kvalifikationsrækken). Der kan tilmeldes op til to hold i Kvalifikationsrækken for såvel damer som herrer, når blot grænsen på fire hhv tre hold ikke overskrides.


Spilleplan for  Danmarksturneringen 2018 forventes offentliggjort ultimo november.

Klubber med hold i turneringen bedes friholde følgende weekender for andre arrangementer, indtil spilleplanen er kendt:

5. - 6. maj:  1. og 2. spillerunde
16. - 17. juni:  3. og 4. spillerunde
18. - 19. august:  5. og 6. spillerunde
15. - 16. september:  finale- og oprykningsspil