Økologi på golfbanen - kan det betale sig?

20/06 - 2017 | Henriette Krøyer

Af Peter Anderskou

 

Alle taler om naturen – kun få gør noget aktivt for den! Hvordan takler man naturen ude i golfklubberne? Lønner det sig at bruge energi, tid og penge på områderne rundt om Tee-steder, fairways og greens? Det vil vi prøve at besvare gennem et par ’cases’ – denne gang efter et besøg i Asserbo Golf Club i Nordsjælland.

Efter en indledende hyggesnak med Chefgreenkeeper Steen Mikael og klubsekretær Annie Christensen, fyldes notatarket med ord som ”Bistader”, ”Fåre-hold”, ”Insekthotel”, ”Mælkebøtteturnering” og ”Naturfolder”. Begreber som normalt ikke anvendes i forbindelse med en runde golf, men som giver fantastisk god mening når dedikerede mennesker fortæller om dem.

Hvad sker der i naturen lige nu Asserbo Golf Club fik i år et kontant skulderklap af DGU med ’Inspirationsprisen’ på kr. 10.000 for deres nytænkning i form af at producere en Naturfolder der, måned for måned, fortæller medlemmerne, gæsterne og andre besøgende (stavgængerne, vandrerne og naboerne) om hvad der sker i naturen netop nu.

Folderen er i høj grad med til at give klubben et godt omdømme, og allerede nu er den meget efterspurgt. I april måned forsvandt omkring 500 expl. fra sekretariatet og fra de ’folder-kasser’, som er opsat strategiske steder på banen.

Asserbo Golf Club tilbyder faktisk at hjælpe andre klubber i gang med konceptet. Du kan se naturfolderne her:

Naturfolder

- og en opringning til Annie kan betyde at også din klub kan komme i gang med et sådant projekt.

 

Bistader

Den fransk/danske greenkeeper Antoine Challe er også bi-keeper, idet han har opstillet 6 bistader på golfbanen. Antoine bruger nogle timer om ugen på sin hobby som også giver ham ca. 250 glas honning om året.

 

Insekthotel

I den forgangne vinter fik greenkeeperne lidt tid til overs som de brugte til at fremstille et insekthotel!

Som det ses på billedet har man udelukkende anvendt genbrugs-materialer til hotellet. Insekter i naturen er et nødvendigt onde: de er en vigtig del af fødekæden, og så bestøver insekterne blomster og frugttræer. Læs evt. mere om hvordan du laver et insekthotel på Boliga’s hjemmeside

 

Får

Og så har de selvfølgelig et hold får gående i en indhegning omkring græstæpperne i Asserbo. De har valgt at investere i 2 stk. mindre, men flytbare indhegninger, så fårene hurtigt kan flyttes og foretage afgræsning præcis dér, hvor greenkeeperne ønsker det. Man har også indkøbt et lille solcelleanlæg til forsyning af el til indhegningen.

 

Andre naturtiltag

Ligesom i mange andre golfklubber rundt om i Danmark, har man også i Asserbo ophængt redekasser til især stære men også 2 falkekasser kan man finde i området. Dansk Ornitologisk

Forening var sidste år forbi og foretog ringmærkning de første unger. Greenkeeperne har i år ophængt et helt højhus til stære – der er dog endnu ingen som har taget imod opfordringen og er flyttet ind.

 

Mælkebøtteturnering

Man har i Asserbo haft en turnering hvor der bl.a. var præmier til det hold, som havde flest mælkebøtter med ind efter runden. Det skulle I prøve alle jer andre klubber!

Tilbage i klubbens mødelokale kan Annie og Steen tilføje, at miljøarbejdet i Asserbo Golf Club er selvfinansieret – det koster ikke en krone af medlemmernes penge, men genererer tværtimod et lille overskud. Man har i klubbens kontoplan har en speciel miljø-konto som man – stort set – kan råde over uden at spørge bestyrelsen først. Dette gør, at der ikke er langt fra idé til realitet. . Man kan komme langt med en kreativ tanke og lidt snilde på greenkeepergården.

Greenkeeperen og klubsekretæren mener begge, at det godt kan betale sig at bruge nogle penge på natur og miljø på og omkring golfbanen. Ud over at man er med til at gavne natur og miljø får man et positivt omdømme såvel i lokalsamfundet og som blandt medlemmerne og de mange gæste-spillere.