’Det gode liv’ i Randers Golfklub – et samarbejde med kommunen

01/11 - 2019 |

Randers Golf Klub indgik i 2018 et samarbejde med det lokale sundhedscenter, som fik titlen ’Det gode liv’. Her startede 16 borgere, der alle bar præg af at have været inaktive over en længere årrække, på et 3-måneders gratis forløb. Deltagerne undergik en række fysiske test inden opstart, og meningen var, at der efter de 3 måneder skulle fortages nogle nye test for at måle på golfens gavnlige effekt. Desværre rendte projektet ind i nogle udfordringer på grund af, at GPDR-loven blev indført imellem tiden, så de endelige test kunne ikke blive foretaget.
 

Golf som motionsform

Alligevel viste projektet, at golf er en god motionsform til mennesker, der har været inaktive over en længere årrække. Halvdelen af deltagerne valgte nemlig efter endt forløb at blive medlemmer af golfklubben, og efterfølgende har tre af deltagernes ægtefæller valgt at melde sig ind.

På forløbet har deltagerne selvfølgelig modtaget undervisning af klubbens træner, men ellers fik de hurtigt skabt et fællesskab, der gjorde, at de også mødtes med hinanden på egen hånd.

 

Rekruttering via sundhedscenter

Rekrutteringen af deltagerne foregik via sundhedscentret i Randers Kommune. Her sørgede man for, at budskabet blev spredt via bl.a. infoskærme, hjemmeside og Facebook. Derudover har man på sundhedscentret et tilbud om en helbredsundersøgelse til alle 30-49-årige, og en del af dem, der fik foretaget disse undersøgelser, blev efterfølgende præsenteret for tilbuddet i golfklubben.