Anbefalinger til golfklubberne per 21. april 2021

19/04 - 2021 |

19.04. 2021

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

De nationale tiltag lempes med nedenstående med betydning for blandt andet golfsporten gældende fra den 21. april:

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.

 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas og arealkrav.

 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.

 • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med forudgående bordbestilling og krav om coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående.

 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.

 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.

 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter.

Læs mere om de nye restriktioner her


Udfasning af forsamlingsforbudet

 

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 50 personer forsamlet og anbefaling om minimum én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.


Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Indendørs træningsfaciliteter kan åbnes for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.

 3. Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.

 4. Der kan gives særlig adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.

 5. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 50 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.

 6. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 50 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.

 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 8. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).


Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber. 

 2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.

 3. Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 4. Der kan trænes i grupper af maksimalt 50 personer inkl. træner. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Vi anbefaler dog, at større grupper opdeles i mindre hold af hensyn til smittespredning og -opsporing.

 5. Trænes der i flere grupper á op til 50 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

 6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.


Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan lokaler med servering og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med de gældende krav som er beskrevet i dette dokument. Forenings-/medlemslokaler kan som udgangspunkt ikke være åbne for medlemmer eller offentligheden.

Der er lempelser/krav som beskrives i det nedenstående. 

 1. Bagrum og toiletter kan benyttes af alle.

 2. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 25 personer.

 3. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.

 4. Proshoppen kan være åben med min. 4 m2 per kunde

 5. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.

 6. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.


Anbefalinger vedr. restaurant/café 

 1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.

 2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster på serveringssteder skal foretage forudgående bordreservation inden ankomst til indendørs servering. Den forudgående reservationen foretages tidsmæssigt adskilt (min. 30 min) fra ankomsten. Der er ingen formkrav til, hvordan den forudgående reservationen skal ske. Denne kan således f.eks. foretages online, telefonisk eller ved personlig henvendelse.  

 3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Der er ikke krav om mundbind eller bordreservation ved udendørsservering. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas. 

 4. Gæster skal bære mundbind indendørs. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. 

 5. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 10 personer indendørs og 50 personer udendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.

 6. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.

 7. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  1.  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

 8. Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.

 9. Der skal opsættes skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 10. Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Læs mere om retningslinjer for restauranter, caféer mv. her.:

https://em.dk/media/14181/retningslinjer-for-serveringssteder.pdf


Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 3. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her


Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.

 3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

 4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko