Arbejdet med nye medlemmer

18/01 - 2017 |

Materialer til arbejdet med nye medlemmer

Bør

 • Klubben bør overveje, om der skal udbydes flere typer medlemskaber, som tilgodeser en større gruppe medlemmers behov. Parametre som alder, tid og økonomi bør indtænkes.

 • Klubben bør placere ansvaret for nye medlemmer i organisationen - evt. et rekrutteringsudvalg.

 • Et prøvemedlemskab til nybegynderen som integrerer prøvemedlemmet i golfklubben, bør tilbydes.

 • Klubben bør have udarbejdet en plan for, hvordan nye medlemmer introduceres til klubben.

 • Rekruttering af nye medlemmer bør begynde i geografisk nærhed af golfklubben.

 • Golfklubben bør deltage i Golfens Dag, som er et landsdækkende åbent hus-arrangement.

 • Golfklubben bør bruge sine nuværende medlemmer som den vigtigste ressource i relation til at skaffe nye medlemmer. Al erfaring viser at den vigtigste kilde til nye medlemmer er gennem de eksisterende medlemmer.

 • Golfklubben bør have konkrete mål for udviklingen i antallet af medlemmer i de forskellige kontingentgrupper, hvor medlemsudviklingen tager udgangspunkt i både frafald og tilgang.

En gode idé

 • Det er en god idé, at klubben anvender DGU's eksisterende og gennemprøvede koncepter, der er tilgængelige på DGU's hjemmeside med drejebøger og skabeloner.

 • Det er en god idé, at klubben knytter lokale partnerskaber med f.eks. skoler, fitnesscentre, organisationer og lign.

 • Sælg prøvemedlemskaber som gaveide til jul, mors dag og fars dag.