Banefordeling 2020

25/10 - 2019 |

Dansk Golf Unions sekretariat og DGUs juniordistrikter har fra 2020 besluttet at arbejde tættere sammen om planlægningen af alle DGU-juniorturneringer. Denne nye organisering er resultatet af en række ændringer i turneringsstrukturen for U25, som skal øge den meget lave turneringsdeltagelse blandt børn og unge. 


Disse forandringer medfører en anden arbejdsfordeling end tidligere, hvor DGU’s sekretariat fremover laver banefordelingen og turneringskalenderen for samtlige DGU-turneringer i Danmark. Det nye setup danner grundlag for en bedre turneringsplan uden overlap mellem turneringer, der har samme målgruppe. Samtidig letter den nye metode arbejdet i klubberne, som fremadrettet kun skal forholde sig til banebelægning én gang om året, fra ét sted og på et tidligere tidspunkt i årsplanlægningen.

 

Nedenstående beskriver i punktform de væsentligste forskelle mellem det nuværende system og det kommende system for banefordeling.

 

Nuværende principper

 • DGU fordeler baner efter rotationsprincip primo okt.

 • Distrikter fordeler baner efter rotationsprincip i foråret

 • Klubberne lægger bane til 1 DGU turnering hvert 2. år + distriktsturneringer

 

Resultater af denne organisering

 • Svært for klubberne at gennemskue forskellen på DGU turneringer og distriktsturneringer

 • Svært for klubberne at planlægge deres sæson

 • Overlappende rotationssystemer

 • Overlap i turneringskalender

 • Stor variation mellem landsdele

 

Fremadrettede principper

 • DGU fordeler alle baner efter rotationsprincip primo okt.

 • Klubber lægger bane til DGU turnering 2 ud af 3 år

 

Resultater af ændring:

 • Banetildelingen vil ske én gang årligt, komme fra ét sted og ske tidligere, hvilket letter planlægningen i klubberne

 • Belastningen på banerne er uændret

 • Sammenhængende turneringskalender uden overlap

 • Ens udbud på tværs af landet

 

Læs mere om baggrunden for- og en uddybning af disse forandringer.

 

Baggrund

82% af de danske juniorer svarer at de ønsker sig flere turneringer og mere spil på bane, hvis de skal fastholdes i golfsporten. Alligevel deltager kun 15,5% af de danske juniorer i dag i en turnering uden for deres egen golfklub. Vi ved også, at 80% af de juniorer, som stopper med golf, har et handicap over 36 og at størstedelen af turneringerne på distrikts- og landsniveau, henvender sig til juniorer med et lavere handicap. Der er således en tydelig divergens mellem udbuddet af juniorturneringer og behovet/ønsket om turneringsdeltagelse hos vores børn og unge.

Årsagen til denne forskel skyldes også, at den nuværende struktur ikke har en tydelig rød tråd og er svært gennemskuelig for juniorledere, juniorer, forældre og andre vigtige målgrupper. Ligesom de regionale forskelligheder, forskellige handicapgrænser, forskellige aldersgrænser og generelt forskel i turneringsbetingelser gør, at det er umuligt at lave fælles kommunikation, bruge nationale systemer for tilmelding, søge i turneringsudbud og lave fælles administrative løsninger, samt at der opstår uhensigtsmæssige overlap i turneringskalenderen.

Alt i alt kan vi sige, at den nuværende turneringsstruktur kan blive en del bedre på en lang række punkter og særligt for juniorer med et lidt højere handicap, er der behov for forandring, hvis vi skal vende udviklingen i dansk juniorgolf. 

 

Ny turneringsstruktur 2020

Juniordistrikterne og DGU’s sekretariat har derfor i samarbejde og med input fra juniorledere og trænere fra klubberne udviklet en ny turneringsstruktur, hvor alle juniorer i fremtiden har mulighed for at deltage i en individuel-, en makker- og en holdturnering, uanset køn, niveau, alder eller hvor man bor i landet. 

Den nye turneringsstruktur giver et tydeligere billede af den røde tråd for den enkelte junior, bedre planlægning, lettere tilmelding og skal frem for alt bidrage til at få flere end de nuværende 15% af alle juniorer til at komme ud og deltage i en turnering uden for sin hjemmeklub.

På de kommende regionalmøder, distriktsmøder og landsseminar for juniorledere vil vi præsentere den nye turneringsstruktur mere detaljeret, samt i samarbejde med juniordistrikterne klæde golfklubberne bedst muligt på til at få juniorerne ud og deltage i turneringer som passer til deres alder og niveau. 

 

Har du spørgsmål til banefordelingen/DGU turneringsplan 2020 kontakt venligst

Thomas Hartwich på mail thh@dgu.org