Begynderudvalgsarbejde

06/12 - 2017 |

Formålet med kurset er at give konkrete metoder og input til hvordan golfklubben tilrettelægger det bedst mulige begynderforløb for nye medlemmer. Med dette kursus ønsker DGU at skabe kompetencer i golfklubben til at øge indmeldelsesraten og klæde den kommende golfspiller på med viden og færdigheder om golfspillet. Begynderforløbet skal være sjovt, lærerigt og motiverende, hvilket kræver et kompetent og engageret arbejde fra klubbens ansatte og frivillige.

 • Forventningsafsstemning

 • "Den gode begyndelse" - de vigtigste punkter

 • Begynderudvalgets rolle

 • Inspirations og brug af årshjul

 • Hvordan optimerer udvalget de personlige ressourcer

 • Målsætning for begynderarbejdet

 • Strukturen på et godt begynderforløb

 • Indhold og prisfastsættelse af prøvemedlemskab

 • Hvordan kan vi sikre en høj indmeldelsesrate?

 • Hvordan sikrer vi, at de nye medlemmer fortsætter i golfklubben?

 • Rekruttering af nye medlemmer

 • Kommunikation med nye medlemmer

 • Undervisning af begyndere i golfregler og etikette

 • Undervisning af begyndere i golffærdigheder

 • Tilrettelæggelse og afvikling af sociale aktiviteter

 • Opfølgning, service og sociale relationer

Kurset vil i høj grad involvere deltagerne gennem workshops, både med erfaringsudveksling, men også ved i fællesskab at komme med bud på løsninger til konkrete problemstillinger fra danske klubber.

 • Tilmelding og deltagergebyr

  Deltagergebyr 2018:
  Kr. 400,-  (KUN KREDITKORTBETALING)
  Beløbet dækker kaffe/te, brød, frokost incl. 1øl/vand samt kaffe/te og kage

  Kurset afholdes først i 2019. venligst kontakt kursuskonsulent Lone L. Christiansen, for nærmere information. Mobil 4042 2682 eller mail llc@dgu.org