Besparelser, nytænkning – og miljø!

10/08 - 2017 | Henriette Krøyer

Af Peter Anderskou

 

Som alle andre chef-greenkeepere har Søren Petersen i Hornbæk Golfklub i Nordsjælland en konstant udfordring: Han og hans folk skal:

  • levere en golfbane i fantastisk form til medlemmerne og de mange gæste-spillerne der hvert år besøger klubben

  • passe på miljøet

  • ikke bruge alt for mange penge!!

Nedenfor er beskrevet en række indsatsområder, som har været med til at få budgettet til at balancere – og samtidig tage hånd om miljøet på banen.

 

Græstæppet

Greens i Hornbæk Golfklub består af en fornuftig mængde af græstypen rødsvingel og man prøver målbevidst at optimere denne græstypes vækstbetingelser ved at skabe lys og luft, og ved at efterså med ren rødsvingel. Målet er at nedbringe pesticid-, vand- og gødningsforbrug.

Klubben har i sin maskinpark en topmoderne gødningsspreder med forstøvningsdyser som giver optimal udnyttelse af de få liter pesticider man må anvende på en golfbane. Besparelsen er åbenbar: Pesticider er dyre og et lavere forbrug er lig med en besparelse. Og et sundere miljø, naturligvis!

 

Søer og å-løb

Myndighederne har gennem mange år haft speciel fokus på at formindske forureningen af vore åer og søer. Og der stilles stadig større krav til f.eks. golfklubber om at medvirke til denne opgave. For at skabe et så sundt vandmiljø på banearealet som muligt, har klubben derfor i 2016 foretaget en investering i en græsklipper med opsamler. Anvendelsen af denne maskine – hvor afklippet bliver opsamlet og bortkørt – sikrer, at der tilføres langt mindre kvælstof til vådområderne. Investeringen på ca. kr. 250.000 var planlagt og medtaget i budgetteret for 2015.

 

Vandingsanlæg

I Hornbæk Golfklub slukker man for vandpumperne i de perioder hvor de ikke bliver brugt. Dette giver – udover en strømbesparelse - en besparelse på vandforbruget på ca. 20%, idet vandrørene ikke er 100% tætte.

I forbindelse med opstilling af en ny boldvasker ved driving-range, har man tilsluttet afløbet fra denne til et drænrør som ender i klubbens vandings-sø. Derved har man sikret, at det vandværksvand der anvendes når der vaskes bolde, bliver genbrugt til vanding af greens og teesteder. Derudover bruges der ikke vandværksvand til vanding af golfbaneanlægget.

I øvrigt bruger man en eksisterende naturlig sø som reservoir for klubbens vandings-sø – igen med henblik på at opnå en besparelse på vandforbruget. Når reservoiret er fyldt, tømmes der over i vandings-søen.

 

Genbrug

Når der trækkes propper op (= foretages ventilation af græstæppet med en speciel maskine) fra greens og teesteder om efteråret, genanvender Søren og hans folk dem i diverse sætninger der er opstået på banen – derved opnår man en besparelse på indkøb af muld.

 

Fårefold

For nogle år siden etablerede man en permanent fårefold på et areal (ca. 2 Ha) hvor der ikke bliver spillet golf men som klubben af myndighederne var blevet pålagt at klippe og passe. I starten var det skiftende fåreavlere som – mod betaling – havde deres dyr på arealet. I år har klubben indkøbt 7 dyr (á ca. kr. 1.000,- pr. stk.) som tilses og passes af greenkeeperne.

 

Sø-bolde

Rigtig mange nye, fine golfbolde bliver hvert år til sø-bolde! Også i Hornbæk, hvor især søerne ved Par 3 hullerne 6. og 17. tager imod ganske mange bolde. For at bidrage til at mindske Co2 udledningen og i øvrigt være miljøbevidste, har Hornbæk Golfklub for nogle år siden indgået aftale med Jyske Golfbolde som én gang om året sender en gruppe dykkere til Hornbæk for at fiske så mange bolde op af søerne som muligt. Jyske Golfbolde betaler et aftalt beløb til Hornbæk Golfklub for denne mulighed – og beholder naturligvis alle de indsamlede bolde for efterfølgende at videresælge disse via deres webbutik til golfspillere over hele landet. Din våde golfbold får altså en chance mere! Din klub får nogle indtægter! Og der passes på miljøet!

 

§3-areal

I Hornbæk har man fra Kommunens Miljøafdeling fået et pålæg om at passe og vedligeholde et bestemt areal med interessant vegetation (et §3-areal) på en nærmere specificeret måde. Det er et område med mager jord og greenkeeperne må kun klippe arealet én gang om året – og afklippet skal opsamles og bortkøres. Hertil har man god brug for den før omtalte maskine som anvendes ved søer og å-løb.

 

Øvrige spareforanstaltninger

Som afslutning på vores møde med Søren Petersen over en kop kaffe i Sekretariatets mødelokale, nævner han at man har udskiftet alle glødepærer med LED-pærer og at man altid sørger for at slukke for værksteds-kompressoren, når den ikke skal bruges om aftenen og i weekenden.