Course Rating

26/01 - 2017 | Steven Errebo

DGU bruger USGA Course Rating System til at rate danske baner.

Banens Course Rating (CR) måler banens sværhedsgrad for en scratchspiller og udtrykker denne som en forventet score under normale forhold.

Slope Rating (SR) er et udtryk for en relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. En bogeyspiller er lidt forenklet sagt en spiller som i snit scorer bogey på alle huller. En given bane kan således opleves som vanskeligere for en bogeyspiller end en anden bane, mens de samme baner opleves som havende samme sværhedsgrad for en scratchspiller. Det vil blive udtrykt i en højere slopeværdi for den “sværere” bane.

Du kan læse mere via nedenstående links: