COVID-19-relateret vejledning til Golf- og Handicapreglerne - per 30. juni 2020

15/05 - 2020 |

DGU har opdateret vejledningen i forlængelse af seneste udmelding fra Kulturministeriet og DIF og i henhold til de anbefalinger, DGU har udsendt den 26. juni 2020.

Der er tilføjet en bemærkning under Flagstang (bevægelig løfteanordning), som følge af en opdatering i R&As COVID 19 anbefalinger pr. 29. juni 2020.


Væsentlige ændringer - muligheder:

 • Flag og hulkop kan genetableres som ved normalt spil. Der spilles efter Golfreglerne.

 • River kan anvendes i bunkers. Der spilles efter Golfreglerne.

 

Nedenstående undtagelser og tilpasninger fra Golfreglerne er gældende, indtil DGU annullerer dem:

 

Flagstang

 • Klubben kan som en midlertidig ordensregel vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid.

 • Klubben kan vælge ikke at have flagstænger i hullerne

 • Som en midlertidig forholdregel kan der anvendes flagstænger, der har en bevægelig løfteanordning monteret, selvom disse ikke lever op til specifikationerne i Afsnit 8 af Equipment Rules.

 

Hullet og bold i Hul (hvis der spilles med foring af hul)

 • Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm.

 • Definitionen af I Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:

  • Bolden anses for at være I Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade. 


Bunkere (hvis ingen river ved bunkere)

 • Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller. Der ændres ikke ved Golfreglerne. Dog:

 • Der kan indføres følgende Midlertidige lokalregel:

  • Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse tages ved at droppe efter Regel 16.1c.

 

Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende.

 

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort. 

 • Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den. 

 • Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.