Dansk Golf Fond

19/04 - 2017 | Christina Dalsgaard

Da Dansk Golf Union fejrede 50 års jubilæum i 1981, gav to private fonde 30.000 kr. til en nyetableret fond med navnet Dansk Golf Fond. Formålsparagraffen var bredt formuleret, og giver mulighed for at støtte unge golfspilleres dygtiggørelse, økonomisk støtte til ældre golfspillere, fremme og udbredelse af golfspillets vilkår og udøvelse i Danmark, hjælp til handicappede golfspillere og anden aktivitet, som fondens bestyrelse mener, er af betydning for golfsporten eller golfspillere. I løbet af de 25 år, har Dansk Golf Fond uddelt flere end 200 legater og hædersgaver og således støttet dansk golf med små 900.000 kr.

Mange mennesker og golfklubber er tilgodeset, og i DGU's "magre" år, støttede fonden ofte landsholdet, såvel i forbindelse med turneringer som træning, lige som mange elitespillere nød godt af individuel støtte. Det gør elitespillerne fortsat, og blandt mere kendte spillere - nu professionelle - kan nævnes Anders Hansen og Amanda Moltke Leth.

 

Hvem modtager støtte

En lang række nye klubber har i tidens løb modtaget støtte. Greenkeeperne, banearkitekter samt golf pro'er har fået støtte til videreuddannelse, Dansk Golf Museum er betænkt, og så har arbejdet med golfreglerne altid haft en stor plads i Fondsbestyrelsens hjerte. Arbejdet med at indføre course rating and slope var vanskeligt, og da tre af DGU's ratere - for egne midler - valgte at tage til USA for at dygtiggøre sig, fandt Fonden også anledning til at påskønne dette initiativ. Endelig har en lang række ledere inden for golfen modtaget hædersgaver for en meget stor indsats for Dansk Golf. I 2002 gav Fonden Leif Nyholm og Henrik Knudsen hver en hædersgave for deres indsats, for gennem TV at udbrede kendskabet til golfspillet i almindelighed, og i særdeleshed for deres bidrag til at udbrede kendskabet til golfreglerne.

Fondens bestyrelse består af Tuula Undal, Karen Margrethe Juul, Morten Backhausen og Jesper Frigast Larsen - sidstnævnte som formand siden 2013.

 

Nye muligheder fra 2017

På DGU's repræsentantskabsmøde den 18. marts 2017 orienterede DGU om, at bestyrelsen for Dansk Golf Fond har, med godkendelse fra DGU's bestyrelse, søgt Civilstyrelsen om godkendelse til at opløse fonden over 3 år med ca. kr. 150.000 pr. år.

Civilstyrelsen har godkendt opløsningen, hvilket giver mulighed for at støtte flere og større aktiviteter. Fonden har mulighed for at støtte bredt, men bestyrelsen har i de kommende år besluttet at prioritere rekrutteringsprojekter af børn/unge og ældre til udbredelsen af golfsporten i Danmark og herudover kan fonden støtte aktiviteter for handicappede.

Dansk Golf Fond har besluttet ikke at yde tilskud til faciliteter herunder baner samt byggeri/renovering/etablering af bygninger, da det er tvivlsomt, om det ligger inden for fondens fundats.

 

Ansøgning

Ansøgning med beskrivelse af aktiviteten samt budget kan sendes til Christina Dalsgaard (cda@dgu.org).