De nye Golfregler 2019 - dokumenter

10/11 - 2017 |

Her samler vi relevante dokumenter om processen henimod udgivelsen af de nye regler og deres ikraftræden 1. januar 2019.
Der vil være originaldokumenter på engelsk fra R&A og efterhånden dokumenter fra DGU på dansk.

Opdateret 12. marts 2018:

  • Pressemeddelelse fra R&A om de nye regler

  • The Rules of Golf 2019 - regelbogen på engelsk (uden illustrationer)

  • Oversigt over ændringer til de nye Golfregler 2019 - som online-kursus

  • Eksempel på den ny regelbogs udseende - Regel 16

  • Oversigt over hovedændringer (UK-dokument)

  • Forklaringer på hovedændringer (UK-dokument)

  • Grafisk oversigt over hovedændringer (UK dokument)

  • Forslag til indførelse af lokalregel som alternativ til "slag og afstand"