De nye Golfregler 2019 - dokumenter

10/11 - 2017 |

Her samler vi relevante dokumenter om processen henimod udgivelsen af de nye regler og deres ikraftræden 1. januar 2019.
Der vil være originaldokumenter på engelsk fra R&A og efterhånden dokumenter fra DGU på dansk.

 

  • Overview of the Rules Modernisation Initiative:
    Goals, Proposed Changes and Process for Implementation in 2019

 

  • Explanation for Each Major Proposed Change

 

  • Summary Chart: The Major Proposed Changes

 

  • Summary Chart: Proposed Changes in Definitions and Key Terms

 

  • Summary: All Proposed Changes in Penalties 

 

  • Summary: All Proposed Changes in Procedures and Outcomes

  • Sammenskrivning af de største ændringer