Den røde tråd

25/01 - 2017 | Henriette Krøyer

DGU´s Udviklingscentre er en del af Dansk Golf Unions talentudviklingsstrategi og har til formål at:

  • Skabe rammer, der giver dig mulighed for kontinuerligt at udvikles gennem struktureret og målrettet arbejde

  • Tilbyde talentudviklingsmiljøer med andre golfspillere med samme mål

  • Give dig mulighed for at blive den bedste udgave af dig selv

  • Synliggøre en klar rød tråd "fra håbefuld og motiveret til landshold"

 

For at synliggøre den røde tråd "fra håbefuld og motiveret til landshold", og for at sikre at der er rød tråd lige fra træningen i hjemmeklubben til træningen på landsholdene, har vi valgt, at lave opbygningen på følgende måde (se figuren i top) :

 

Trin klub:

"Trin klub" er de decentrale udviklingsmiljøer i klubberne.

Det indledende ATK udviklingsarbejde starter i hjemmeklubben og skal blandt andet sikre spilleren en viden om hvad det kræver for at komme videre til DGU´s Udviklingscentre, og samtidig inspirere spilleren til hvad der kræves, hvis niveau eller motivation ikke er tilstrækkelig. De lokale træningsmiljøer er den afgørende faktor for, om et "talent" udvikler sit potentiale, hvorfor arbejdet i hjemmeklubben sideløbende også bliver prioriteret højt.

 

Trin 1:

"Trin 1" er første trin i Udviklingscentrene og er for dem der gerne vil mere.

Dette trin er mere eller mindre et åbent tilbud, hvor spillere i samarbejde med hjemmetræner og forældre kan beslutte om de vil prøve kræfter med mere træning i udviklingscentret.

Træningen er, på dette trin, bygget op om indholdet i Aldersrelateret træning i golf og bygger således på, at spillerne gennem introduktion, bliver bekendte med det tekniske, taktiske, fysiske og mentale felt. Gennem introduktionen vil spilleren så småt lære at arbejde med udvalgte emner i forhold til egen udvikling i træning og spil. Grundlæggende skal spilleren på dette trin "lære at træne".

 

Trin 2:

"Trin 2" i Udviklingscentret og for dem som både vil, men også kan mere. Med andre ord vil der være flere krav til den enkelte, både hvad angår modenhed, viden, niveau, indsigt og alder. Der vil på dette trin være mere træning og en træning der er tættere på landsholdets træningsmetoder.

Træningen på dette trin er ligeledes bygget om Aldersrelateret træning i golf og bygger på at spillerne gennem introduktion arbejder med og træner de tekniske, taktiske, fysiske og mentale aspekter. Spilleren vil lære at arbejde med udvalgte emner og indarbejde disse som rutiner i forhold til egen udvikling i træning og spil. Spillere på dette trin skal grundlæggende træne for at kunne træne mere samt træne mod at kunne konkurrere.

 

Træningen i Udviklingscentret er ikke træning som landsholdet men til landsholdet og er således indledende og forberedende skridt til en evt. landsholdstræning.

 

Hvor hører jeg til?

Da vi ikke ønsker, at foretage nogen aktiv selektion, men ønsker at skabe så stor en "talentmasse" som overhovedet mulig, har vi besluttet ikke at fastsætte udtagelseskriterier, der kan ske at udelukke morgendagens stjerner.

Derfor vil vi blandt andet bruge parametre som modenhed, evnen til at modtage information, ansvarlighed, vilje og motivation som pejlemærker for, hvem der er egnet​ samt på hvilket hold den enkelte hører til. ​

De enkelte trin er ikke et udtryk for hvor mange år, du har været med og at du naturligt arbejder dig op ad trappen. Med andre ord kan du godt befinde dig på samme hold i flere sæsoner eller endda rykke nedad, hvis trinet passer bedre til dig.
 

Indhold:

Indholdet har de første år været fordelt på emner som vi i DGU anser som værende de mest centrale. Både i forhold til talentudviklingen generelt, men også i forhold til hvordan vores landshold arbejder. Vi vil stadig fokusere på disse emner, men i højere grad fokusere på en mere individuelt orienteret proces, hvor der er plads til fordybelse for den enkelte spiller.


Økonomi:

Udviklingscentrene er tænkt som et flerårigt spillerudviklingsprojekt, hvor fokus er på at fortsætte udviklingen af den enkelte spillers golfspil. Derfor er der ikke en fastsat start -eller slutdato. Med andre ord skal du kunne til- og afmelde dig, på hvilket som helst tidspunkt af året. Der vil være løbende betaling på kvartalsbasis og med en tremåneders bindingsperiode. Fakturaen skal være betalt inden påbegyndt træningsperiode.


Få mere information

Ønsker du mere information om DGU Udviklingscentrene skal du endelig kontakte Christian Møller på chm@dgu.org eller mobil 2383 6811 eller kursuskonsulent Lone Liebst Christiansen på llc@dgu.org eller mobil 4042 2682