Det nye handicapsystem forklaret

03/09 - 2020 | Nick Hüttel Olesen

Det nye handicapsystem ændrer ikke grundlæggende på den måde, vi spiller golf på, men på visse centrale bagvedliggende funktioner i Handicapsystemet.

Spillere beregner stadig et spillehandicap, spiller efter de gældende Golfregler, nyder de samme spilformer og afleverer deres score umiddelbart efter runden.

Helt grundlæggende skiftes fra et inkrementelt system med (mindre justeringer op/ned fra et givent udgangspunkt) til et gennemsnitssystem, der beregner et løbende gennemsnit af de bedste scores.

 

Ens handicap bliver gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste scores.

 

Beregning af spillehandicap

Spillehandicappet afhænger som i dag af den valgte bane og teested samt eventuelt den valgte spilleform.

 

Spil golf og nyd konkurrencen, samt det sociale samvær

Det nye handicapsystem ændrer ikke på den måde, vi spiller golf på.

 

Aflever alle dine scores

Alle scores er som udgangspunkt tællende og bør afleveres, så snart det er praktisk muligt efter runden og gerne inden midnat, således at den kan indgå i en udregning af den daglige PCC (Playing Conditions Calculation).

Da alle handicapgrupper forsvinder i det nye handicapsystem, vil der ikke være forskellige regler afhængigt af handicap. Spillere under handicap 4,5 vil fx. således have samme rettigheder som alle andre. 

Den enkelte golfspiller behøver ikke bekymre sig om de tekniske udregninger i systemet – det bliver håndteret automatisk. Forklaringer vil dog være tilgængelige for dem som ønsker.

 

Aflever flere scores

Et system, som er baseret på et løbende gennemsnit uden tidsbegrænsning, kræver flere scores for at resultere i et retvisende handicap. DGU vil derfor aktivt arbejde for, at flere golfspillere får afleveret deres scores og dermed opnår et retvisende handicap. 

 

Maksimalt Handicap

Et nyt handicap kan maksimalt være 54, men det vil stadig være muligt for en nybegynder at følge udviklingen frem mod at have spillet sig til et handicap under 54. 

 

Acceptable scores til handicapregulering

Slagspil og stablefordscores fra turneringer og tællende private runder skal afleveres. 

 

Maksimal score pr. hul

En score, som afleveres til handicapregulering, kan maksimalt være en Netto Dobbelt Bogey pr. hul . Man kan stadig godt strege et hul i stableford, og så indsætter systemet i stedet en Netto Dobbelt Bogey.

 

Hvad er en Netto Dobbelt Bogey (NDB)?

Det mindste antal slag som vil resultere i 0 stableford point, eller: ”hullets par + antal tildelte slag + 2”.

 

Courserating og slope

Courserating er et udtryk for sværhedsgraden (forventet gennemsnitligt antal slag for en scratch - handicap 0 spiller).  

Slope er et udtryk for den relative sværhedsgrad i forhold til en bogey-spiller (handicap 18), og tildeler således proportionelt flere slag til spillere med højere handicap, således de kan spille på samme niveau som scratchspilleren.

Courserating og slope gør det muligt at ”oversætte” et handicap fra bane til bane og land til land.

 

Beregningen af et handicap

Handicappet beregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 20 handicapresultater da det giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke, hvilket er det et handicap skal reflektere. 

I visse ekstreme tilfælde bremses en etv. stigning i dette gennemsnit i forhold til spillerens underliggende spillestyrke for at sikre, at en midlertidig formnedgang ikke resulterer i en overdreven stigning i handicappet.

Et handicapresultat er det handicap, der reelt er spillet til på runden.

 

Handicapresultatet kan regnes ud som forholdet mellem antal slag på runden (justeret for maks Netto Dobelt Bogey) og banens sværhedsgrad (courserating og slope). Man bruger i den forbindelse en "relativ slope" som er en standard banes slope (der altid er 113) divideret med den aktuelle slope. En bane med en slope på 119 vil således have en relativ slope på (113/119) 0,95. 

(Max Netto Dobbelt bogey score – courserating)

x relativ slope

= Handicapresultat

(76 – 67,2)

x 0,95

= 8,4

 

Den kan også beregnes som antal stableford point over/under 36 i forhold til det handicap, der blev brugt og justeret for banens slope og course rating.

Spille handicap + par/course diff. + point diff.

x relativ slope

= Handicapresultat

1 + (70-67,2) + (36-31)

x 0,95

= 8,4

 

For selve udregningen klik her

 

Spilleren har således på dagen spillet til handicap 8,4 og det handicapresultat vil indgå som det seneste af hans 20 scores. Hvorvidt det er et af de 8 bedste scores og dermed ændrer spillerens handicap, afhænger af de resterende 19 scores. Da spilleren i dette eksempel har handicap 3,6 vil scoren højst sandsynligt ikke ændre hans handicap da det ikke vil være et af hans 8 bedste.

 

Hvad er den underliggende spillestyrke?

For at sikre at handicappet ikke reagerer for hurtigt på en række dårlige scores, pålægges en begrænsning i forhold til det laveste handicap, en spiller har haft inden for det seneste år.  Et handicap kan således aldrig blive mere end 5 højere end det laveste handicap inden for de seneste 12 måneder, og stigninger ud over 3 begrænses med 50%.

 

Unormale bane- og vejrforhold

Det nye handicapsystem bibeholder muligheden for at kunne justere for unormale forhold – det der i 2020 blev kaldet CBA. I det nye handicapsystem vil PCC (Playing Conditions Calculation) blive beregnet som et mål for vejrets og banenopsætningens indflydelse på spillet og i ekstreme tilfælde resultere i en justering af banens course rating. Beregningen foretages dagligt og for alt spil på banen – turneringsspil såvel som private runder.

 

Færre end 18 huller

I det nye handicapsystem vil man som i 2020 kunne aflevere såvel 9 som 18 hullers runder. Derudover vil det i særlige tilfælde være muligt at aflevere 18 hullers runder hvor det ikke er alle de sidste huller som er blevet spillet. 

 

Handicapgrupper

EGA Handicapsystemets nuværende handicapgrupper bruges til at justere, hvor meget en spiller skal reguleres op/ned handicap ud fra et givent resultat. I det nye handicapsystem beregnes et gennemsnit af de bedste scores uafhængigt af spillerens niveau, og derfor forsvinder EGA Handicapsystemets handicapgrupper og de begrænsninger, der følger heraf. Der skelnes således fx ikke mellem spillere over og under handicap 4,5.