DGU's Juniorkonsulenter

21/03 - 2017 | Henriette Krøyer

I 2016 rekrutterede Dansk Golf Union 15 frivillige juniorkonsulenter. De 15 juniorkonsulenter blev fordelt ligeligt i landets fem juniordistrikter med tre konsulenter i hvert distrikt.

Juniorkonsulenternes rolle er at være med til at skabe attraktive, dynamiske og sjove juniormiljøer. Miljøer hvor fundamentet hviler på det at skabe relationer, hvor de unge udvikles og hvor det helt grundlæggende er sjovt at være med. Skal det lykkes, kræver det hænder, hvorfor en af juniorkonsulenternes opgaver også er at inspirere til et miljø, hvor flere tager del i det frivillige juniorarbejde.

Overordnet set forsøger juniorkonsulenter at implementere fire koncepter, som allerede findes på hylden i DGU. Alt afhængig af den enkeltes klub udgangspunkt skal koncepterne "Short Game", "Turneringer i klubregi", "Workshop for unge golfspillere" eller "Juniortræning i golf" være drivkraften for samarbejdet mellem juniorudvalget, trænerne, og juniorkonsulenten. 

Dansk Golf Union forsøger med juniorkonsulenterne at få sat endnu mere fokus på udviklingen af juniorgolf i Danmark og med flere hænder til at løfte, er vejen banet for endnu mere udvikling, feedback, vidensdeling og know how i og for de danske golfklubber.

Fokus på "Juniorugen"

I 2017 vil juniorkonsulenternes primære rolle, foruden fortsat at bidrage til juniormiljøet generelt, være at få implementeret DGU´s landsdækkende juniorrekrutteringskampagne "Juniorugen" i de danske golfklubber. "Juniorugen" er sat til uge 31 og har du lyst til at vide mere om denne eller om mulighederne for at få hjælp fra en af vores juniorkonsulenter, kan du læse mere her: "Juniorugen 2017" 

Har du lyst til at vide mere om juniorkonsulenterne og evt. få en tilknyttet din klub, så tøv ikke med at kontake udviklingskonsulent Christian Møller via chm@dgu.org eller på 23836811