EM GULD holdet fra 2020: Fra venstre: Kent Tonnesen, Hans Peter Jacobsen, Bjørn Nørgaard og Michal C Flindt (siddende).

DGU's Senior og Mid-Age Elitestrategi

25/01 - 2017 | Thomas Aaris Liltorp

Dansk Golf Unions strategi på senior og mid-age elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 25 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Mid-amateur: 25+ 
 • Mid-age: 30+
 • Senior 50+ 

OBS: Mid-age betegnelsen refererer til, at professionelle spillere kan deltage i nationale turneringer, hvorimod det kun er amatører, der kan deltage i internationale Mid-amateur turneringer for denne aldersgruppe. Derudover benytter EGA  fødselsdagen - og DGU bruger fødselsårgangen og det betyder, at nye spillere i den pågældende årgang kun kan spille EM, såfremt fødselsdagen ligger før første spilledag.

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau

 • Nationalt niveau

 • Internationalt niveau

 

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

 

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

 

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

 

Økonomi og beklædning mm.

Rammen for det økonomiske tilskud til deltagelse ved EM individuelt er på kr. 90.000, som kan afsættes såfremt potentialet for medaljeopnåelse er tilstede. Midlerne bruges udelukkende til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med disse mesterskaber. I sammenhænge, hvor spillere repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., gælder eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.

 • EM Mid-amateur udtagelser 2021

  EM Mid-amateur herrer & EM mid-amateur damer

  3-5 juni, Pula GC, Spanien 


  OBS: Ny aldersgrænse på 25 år er indført.

  NB: KUN SÅFREMT DET ER MULIGT AT OVERHOLDE MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER UNDER REJSEN KAN DGU STØTTE SPILLERE TIL MESTERSKABET! 

  Deadline for tilmelding: 3. maj kl. 17. Info og tilmelding direkte til EGA her.

  Terms of Competition angiver, at følgende er garanteret en plads;
  - Den forsvarende mester
  - Alle spillere fra top 6 (damer) og top 10 (herrer) i seneste mesterskab (2020)
  - Én nomineret dame og herre fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt en spiller fra samme land. 

  Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse. For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt. Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

  OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette. 

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøj og udstyrspakke mv. Der er budget til at støtte minimum 3 spillere (M/K), men det endelige antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes ca. 1 måned før turneringen.


  UDTAGELSESKRITERIER 

  Under forudsætning af, at EGA ikke ændrer væsentligt på turneringsbestemmelserne eller spilledato.

  Såfremt der ikke er danske spillere, der er direkte kvalificeret eller at kvalificerede danskere ikke ønsker/kan deltage, så findes de nominerede spillere således:

  Den amatør* med det bedste gennemsnit** på Titleist Ranglisten 2020, såfremt der fyldes 25 før 1. spilledag.

  *) Seniorer er ikke inkluderet, såfremt de ønsker at spille senior EM individuelt og amatørstatus skal være i hænde senest på 1. spilledag til EM.
  **) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2020.

  NB: Rangliste gennemsnittet og HCP må maksimalt være hhv. 3,0 for herrer og 6,0 for damer. 

  Øvrige spillere (såfremt Danmark tildeles ekstra pladser) udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning. I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2020 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2021 frem til deadline for tilmelding til EM. 

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2020 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.

  Spillere, som vil tages i betragtning til individuel vurdering, skal skrive til cml@dgu.org og fremsende scores fra turneringer, der ikke er registreret i den danske version af Golfbox.

 • EM senior individuelt herrer og damer 2021

  10-12 juni, Golf de Morfontaine, Frankrig

  Info og tilmelding (deadline 10. maj kl. 17) direkte til EGA her.

  OBS: KUN SÅFREMT DET ER MULIGT AT OVERHOLDE MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER UNDER REJSEN KAN DGU STØTTE SPILLERE TIL MESTERSKABET! 

  Terms of Competition angiver, at følgende spillere er garanteret en plads;
  - Den forsvarende mester
  - Top 8 fra seneste Senior British Amateur Championship
  - Top 8 fra seneste US Senior Amateur Championship
  - Én nomineret dame og to herrer fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt spillere fra samme land.

  Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt. Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

  OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette.

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Der er budget til at støtte minimum 3 spillere (M/K), men det endelige antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.
   

  UDTAGELSESKRITERIER (SÅFREMT REJSE ER TILLADT UDEN RESTRIKTIONER OG DATO IKKE ÆNDRES)

  Såfremt der ikke er danske spillere, der er direkte kvalificeret, så findes de nominerede spillere således:

  • Den herre- og dame-amatør med det bedste gennemsnit* på Club Car Senior Ranglisten 2020 eller fra DGU Mid-age Ranglisten 2020, såfremt amatørstatus er tildelt og der fyldes 50 før 1. spilledag.

  • Den ekstra herre-plads findes ved individuel vurdering af DGU's eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning, og såvel nationale som internationale resultater fra 2020 og som ikke er registreret på ranglisterne, kan medtages i vurderingen.

  *) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2020 - og gennemsnittet, samt HCP, må maksimalt være 6,0 for herrer og 9,0 for damer.

  Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan resultater fra såvel 2020, som frem til og med 16. maj 2021, blive medtaget i vurderingen.

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2020 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse. 

  Spillere, som vil tages i betragtning til individuel vurdering, skal skrive til cml@dgu.org og fremsende scores fra turneringer, der ikke er registreret i den danske version af Golfbox.

 • EM Senior herrer hold 2021

  Spilledage og sted: 31. august - 4. september, Sedin GC, Slovakiet.

  Holdet består af 6 spillere og der er afsat budget til at støtte holdet, samt medrejsende kaptajn med rejse og ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages d. 9 august (efter DM Senior) på følgende måde:

  • De 2 bedst placerede amatører, der opfylder alderskriteriet* og som ligger inden for top 3** på Club Car Senior Point Ranglisten 2021.

  • De 2 bedst placerede amatører, der opfylder alderskriteriet*, er noteret med min. 8 runder*** på Club Car Senior Rangliste Herrer 2021 og som har deltaget i minimum 3 seniorturneringer listet nedenfor.

  • De 2 resterende spillere udtages via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på registrerede resultater på Seniorranglisterne, samt evt. internationale resultater fra 2020/2021, der ikke er registreret på Seniorranglisterne.

  *) Skal være fyldt 50 år, samt have amatørstatus, før 1. spilledag.
  **) Såfremt én af de to bedst placerede ikke kan/ønsker at deltage går pladsen til nr. 3.
  ***) Heraf skal der være spillet min. 6 runder efter 25. juni 2021. 

  Til EM hold, samt den endelige 2021 Senior Point rangliste, tæller de 6 bedste placeringer (pointværdi) i følgende danske seniorturneringer:

  24-25. april SEGAF Open, Lyngbygaard
  1-2. maj      Senior Elite Tour 1, Barløseborg
  15-16. maj  Ledreborg Palace Golf Senior Challenge
  5-6. juni      Senior Elite Tour 2, Ikast Tullamore
  26-27. juni  Senior Elite Tour 3, Sydsjælland
  3-4. juli       Langesø Slot Senior Open
  15-17. juli   Danish Senior Open, Simons
  24-25. juli   Dragsholm Senior Open
  6-8. aug      DM Senior, Svendborg

  Se mere om Senior Point ranglisten nederst på siden her.