I 2017 fik Danmark sølv ved senior-EM. Ambitionen er endnu en medalje, når slutrunden skal afvikles på hjemmebane.

Foto: Kim Worm

DGU's Senior og Mid-Age Elitestrategi

25/01 - 2017 | Thomas Aaris Liltorp

Dansk Golf Unions strategi på senior og mid-age elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 30 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Mid-amateur og Mid-age: 30+ (ingen øvre grænse)
 • Senior 50+ (ingen øvre grænse)

OBS: Mid-age betegnelsen refererer til, at professionelle spillere kan deltage i nationale turneringer, hvorimod det kun er amatører, der kan deltage i internationale Mid-amateur turneringer for denne aldersgruppe. Derudover benytter EGA  fødselsdagen - og DGU bruger fødselsårgangen og det betyder, at nye spillere i den pågældende årgang kun kan spille EM, såfremt fødselsdagen ligger før første spilledag.

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau

 • Nationalt niveau

 • Internationalt niveau

 

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

 

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

 

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

 

Økonomi og beklædning mm.

Rammen for det økonomiske tilskud til deltagelse ved EM individuelt er på kr. 90.000, som kan afsættes såfremt potentialet for medaljeopnåelse er tilstede. Midlerne bruges udelukkende til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med disse mesterskaber. I sammenhænge, hvor spillere repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., gælder eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.

 • DGU ranglister

  De officielle DGU ranglister for herrer og damer:

  - Titleist Ranglisten (Samtlige spillere uanset alder registreres)

  - Mid-age (30+)

  - Senior (50+)

  - Veteran (60+)

  - Superveteran (70+)

  Ranglisternes formål er, at give et retvisende billede af, hvorledes de danske Mid-age, Seniorer og Veteraner, som primært spiller turneringer i Danmark, præsterer i forhold til hinanden og målt ved scoren i forhold til banens sværhedsgrad på dagen.

  Udover de officielle ranglister er der følgende ikke offentlige ranglister, der udelukkende benyttes ved udtagelse til EM:

  - Mid-amateur EM (Amatører 30+, samt de 29-årige, der er fyldt 30 før 1. spilledag til EM)

  - Senior EM (Amatører 50+, samt de 49-årige, der er fyldt 50 før 1. spilledag til EM)

  Ranglisterne beregnes samme måde, som øvrige nationale ranglister for drenge, piger, herrer og damer, og baseres på relative scores i forhold til banes sværhedsgrad på runden og placeringen bestemmes af gennemsnittet af de 84% bedste relative scores fra deltagelse i samtlige danske ranglisteturneringer.

  Den relative score beregnes runde for runde i forhold til Course Rating (CR) og CBA-beregning efter følgende formel:

  SCORE - CR + CBA = RELATIV SCORE

  Eksempel: 80 slag på en bane med CR 75,1 og en runde CBA på -1: 80 - 75,1 + (-1) = 3,9

  Kun godkendte slagspilsturneringer i Danmark tæller med. Hvis der eks. er under 10 deltagere i en turnering kan der ikke beregnes CBA og resultatet er ikke tællende.

  Ranglisterne er alle aldersmæssigt åbne opadtil (bortset fra Junior og Ynglingeranglisterne) og da beregningsprincippet er det samme, kan resultater opnået ved forskellige turneringer og i forskellige rækker, tælle med på flere ranglister.

  Det betyder eksempelvis, at Senior, Veteraner og Super-veteraner vil kunne få optaget resultaterne fra DGU's Senior- og Veterantour, samt DM, på alle yngre ranglister, der ikke har nogen øvre alder.

  Det omvendte gælder også - dvs. at såfremt en senior, der spiller en Titleist eller Mid-age ranglisteturnering, vil resultatet blive registreret på både Titleist Ranglisten, Mid-age/amateur ranglisterne og Seniorranglisterne.

  En amatør seniorspiller vil derfor kunne kvalificere sig til både EM Mid-amateur og EM Senior, hvis de 84% bedste relative scores er gode nok, og det samme er muligt for en Veteranspiller.


  Point Ranglister fra 2019

  Point Ranglisterne fortsætter i 2019 og vil supplere de eksisterende score-baserede ranglister. Som noget nyt er der nu også point ranglister for Mid-age spillerne.

  Se ranglisterne her.

  Link til pointskalaer, kriterier og tællende turneringer her

 • EM Mid-amateur udtagelser 2019 og 2020

  Mid-amateur herrer og damer individuelt 2019

  6-8 juni, St Laurence, Finland.

  Deadline for tilmelding: 29. april kl. 17. Info og tilmelding direkte til EGA her.

  “Terms of Competition” angiver, at følgende er garanteret en plads;
  Den forsvarende mester

  - Alle spillere fra top 6 (damer) og top 10 (herrer) i seneste mesterskab (2018)
  Én nomineret dame og herre fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt en spiller fra samme land.

  Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

  Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

  OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette.

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Der er budget til at støtte minimum 3 spillere (M/K), men det endelige antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.

   

  HERRE UDTAGELSESKRITERIER 2019

  I 2018 var der 3 danske herrer i top 8 og de er alle forhåndsudtaget. Der er derfor i første omgang ikke muligt at nominere en “sikker” spiller i startfeltet.

  Såfremt det, efter deadline for tilmelding, bliver muligt at nominere yderligere spillere, så findes den/de på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2018 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2019 frem til deadline for tilmelding til EM.

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2018 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse. Desuden må gennemsnittet og/eller HCP maksimalt være 3,0.

   

  DAME UDTAGELSESKRITERIER 2019

  Den nominerede spiller udtages således:

  • Den amatør* med det laveste gennemsnit** på 2018 DGU Mid-age Ranglisten, eller fra 2018 Titleist Ranglisten, såfremt der fyldes 30 før 1. spilledag.

  *) Seniorer er ikke inkluderet, såfremt de ønsker at spille senior EM individuelt og amatørstatus skal blot være i hænde senest 1. spilledag til EM.

  **) Der skal være min. 8 registrerede runder og gennemsnittet og/eller HCP må maksimalt være 6,0

  Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser i spillefeltet - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2018 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2019 frem til deadline for tilmelding til EM.

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2018 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.


  UDTAGELSESKRITERIER 2020

  Under den forudsætning, at EGA ikke ændrer væsentligt på turneringsbestemmelserne eller spilledato.

  Såfremt der ikke er danske spillere, der er direkte kvalificeret, så findes de nominerede spillere (forventet 1 herre og 1 dame) udtages således:

  Den amatør* med det bedste gennemsnit** på 2019 DGU Mid-age Ranglisten, eller fra 2019 Titleist Ranglisten, såfremt der fyldes 30 før 1. spilledag.

  *) Seniorer er ikke inkluderet, såfremt de ønsker at spille senior EM individuelt og amatørstatus skal blot være i hænde senest 1. spilledag til EM.

  **) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2019.

  NB: Gennemsnittet og HCP må maksimalt være hhv. 3,0 for herrer og 6,0 for damer.

  Øvrige spillere (såfremt Danmark tildeles ekstra pladser) udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2019 (eks. EM), placering på DGU Mid-age Point Ranglisterne 2019, samt evt. resultater fra foråret 2020 frem til deadline for tilmelding til EM - dvs. ultimo april 2020.

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2019 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Først når DGUs budget for 2020 er godkendt af bestyrelsen vil det fremgå hvor mange spillere, der støttes.

 • EM Senior herrer hold 2019

  3-7 september, Rungsted GC.

  Holdet består af 6 spillere og der er afsat budget til at støtte holdet, samt medrejsende kaptajn med rejse og ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages d. 12 august (efter DM senior) på følgende måde:

  • De 3 bedst placerede amatører, der opfylder alderskriteriet* og er noteret med min. 8 runder** på DGU Seniorranglisten 2019.

  • De 2 bedst placerede amatører, der opfylder alderskriteriet* fra top 5 på DGU Senior Point Ranglisten 2019***.

  • Resterende spiller(e) - via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på registrerede resultater på Seniorranglisterne, samt evt. internationale resultater fra 2019 (eks. EM individuelt), der ikke er registreret på Seniorranglisterne.

  *) Skal være fyldt 50 år, samt have amatørstatus, før 1. spilledag.
  **) Heraf skal der være spillet min. 6 runder efter 28. juni 2019.
  ***) Til EM hold, samt den endelige 2019 Senior Point rangliste, tæller de 6 bedste placeringer (pointværdi) i følgende danske seniorturneringer:

  11-12 maj

  DGU Senior & Veteran Tour 1

  18-19 maj

  Ledreborg Palace Golf Senior & Veteran Challenge

  1-2 juni

  DGU Senior & Veteran Tour 2

  22-23 juni

  Langesø Slot Senior Open

  29-30 juni

  DGU Senior & Veteran Tour 3

  6-7 juli

  Furesø Senior Open

  18-20 juli

  Danish Senior Open

  9-11 aug

  DM for Senior og Veteraner

  NB: Uanset hvordan en spiller udtages til holdet, så skal der være deltaget i minimum 3 af ovenstående 8 seniorturneringer.

  Turneringerne inddeles i 3 forskellige point-kategorier. Point uddeles kun til den række, der deltages i - dvs. for at få point til Senior Point Ranglisten, skal der deltages i seniorrækken, såfremt turneringen indeholder flere rækker.

  Se mere om Senior Point ranglisten her.

 • EM senior herrer bruttotrup 2019

  Som ekstra forberedelse til EM Hold på hjemmebane i Rungsted, er der udtaget en bruttotrup, der allerede har gennemført et par træningsdage i første kvartal af 2019.

  Spillerne blev udtaget baseret på top 8 fra de to seniorranglister fra 2018 og er følgende:

  Hans Peter Jacobsen
  Tony Jensen
  Michael C Flindt
  Bjørn Nørgaard
  Peter L Neumann
  Finn Andersen
  Henrik Daugaard
  Kim Kortsen
  Carsten Brandt
  Søren B Lauridsen
  Nicolai R Hansen

  Kaptajn er Hans Stenderup

  De kommende træningsdage er planlagt til hhv. 26. Maj og 28. Juli.

  Til den førstkommende kan der blive tale om at udvide bruttotruppen med spillere, der har vist resultater frem til og med Ledreborg. Resultaterne skal som udgangspunkt svare til det niveau som den nuværende bruttotrup blev udtaget på - dvs indenfor top 8 på én af senior ranglisterne. Det vil dog i sidste ende være en individuel vurdering af DGUs eliteansvarlige.

  Til d. 28. juli kan der blive tale om at udskifte spillere, der vurderes til at være for langt fra en endelig EM udtagelse, med yderligere spillere som måtte have spillet sig ind i top 8 på én af senior ranglisterne.    

 • EM senior herrer og damer individuelle udtagelser 2019 og 2020

  Senior herrer og damer individuelt 2019

  13-15. juni, GOLF PATRIZIALE ASCONA, Schweitz

  “Terms of Competition” angiver, at følgende er garanteret en plads;

  • Den forsvarende mester

  • Alle spillere fra top 8 i seneste Senior British Amateur Championship (2018)

  • Alle spillere fra top 8 i seneste US Senior Amateur Championship (2018)

  • Én nomineret dame og to herrer fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt en spiller fra samme land.

  Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

  Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

  OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette. Ligeledes er deltagelse i EM ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Der er budget til at støtte minimum 4 spillere (M/K), men det konkrete antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først, når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.


  HERRE UDTAGELSESKRITERIER 2019

  De to nominerede spillere udtages således:

  • Den amatør* med det bedste gennemsnit** på 2018 DGU Senior Ranglisten, eller fra 2018 Mid-age Ranglisten, såfremt der fyldes 50 før 1. spilledag.

  • Den bedst placerede amatør* indenfor top 3 på DGU Senior Point Ranglisten 2018. Hvis top 3 ikke kan/ønsker at deltage, så går pladsen til den amatør med det næstbedste gennemsnit på 2018 DGU Senior Ranglisten.

  *) Amatørstatus skal blot være i hænde senest 1. spilledag til EM.

  **) Der skal være min. 8 registrerede runder og gennemsnittet, samt HCP må maksimalt være 6,0.

  Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2018 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2019 frem til deadline for tilmelding til EM.

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2018 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.


  DAME UDTAGELSESKRITERIER 2019

  Den nominerede spiller udtages således:

  • Den amatør* med det bedste gennemsnit** på 2018 DGU Senior Ranglisten, eller fra 2018 Mid-age Ranglisten, såfremt der fyldes 50 før 1. spilledag.

  Såfremt Danmark tildeles en ekstra plads i spillefeltet - gives denne i første omgang til den bedst placerede amatør* indenfor top 2 på DGU Senior Point Ranglisten 2018. Hvis top 2 ikke kan/ønsker at deltage, så går pladsen til den amatør med det næstbedste gennemsnit på 2018 DGU Senior Ranglisten.

  *) Amatørstatus skal blot være i hænde senest 1. spilledag til EM.

  **) Der skal være min. 8 registrerede runder og gennemsnittet, samt HCP må maksimalt være 9,0.

  Evt . øvrige spillere udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2018 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2019 frem til deadline for tilmelding til EM.

  OBS: En spillers gennemsnit fra 2018 ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.


  Senior herrer og damer individuelt 2020

  11-13 juni, WOODHALL SPA GC, England


  UDTAGELSESKRITERIER

  Under den forudsætning, at EGA ikke ændrer væsentligt på turneringsbestemmelserne eller spilledato.

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Først når DGUs budget for 2020 er godkendt af bestyrelsen vil det fremgå hvor mange spillere, der støttes.

  Herrer:

  Såfremt der ikke er danske spillere, der er direkte kvalificeret, så findes de nominerede spillere således:

  • Den amatør* med det bedste gennemsnit** på 2019 DGU Senior Ranglisten, eller fra 2019 Mid-age Ranglisten, såfremt der fyldes 50 før 1. spilledag.

  • Den bedst placerede amatør* indenfor top 3 på DGU Senior Point Ranglisten 2019. Hvis top 3 ikke kan/ønsker at deltage, så går pladsen til den amatør med det næstbedste gennemsnit på 2019 DGU Senior Ranglisten.

  *) Amatørstatus skal blot være i hænde senest 1. spilledag til EM.

  **) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2019 - og gennemsnittet, samt HCP må maksimalt være 6,0.

  Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder fra 2019 komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2019 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2020 frem til deadline for tilmelding til EM.

   

  Damer:

  Den nominerede spiller udtages således:

  • Den amatør* med det bedste gennemsnit** på 2019 DGU Senior Ranglisten, eller fra 2019 Mid-age Ranglisten, såfremt der fyldes 50 før 1. spilledag.

  Såfremt Danmark tildeles en ekstra plads i spillefeltet - gives denne i første omgang til den bedst placerede amatør* indenfor top 2 på DGU Senior Point Ranglisten 2019. Hvis top 2 ikke kan/ønsker at deltage, så går pladsen til den amatør med det næstbedste gennemsnit på 2019 DGU Senior Ranglisten.  

  *) Amatørstatus skal blot være i hænde senest 1. spilledag til EM.

  **) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2019 - og gennemsnittet, samt HCP må maksimalt være 9,0.

  Evt . øvrige spillere udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder fra 2019 komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2019 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2020 frem til deadline for tilmelding til EM.