Der kommer en portion stærke sølvmedaljer til seniorherrerne

Foto: Kim Worm

DGU's Senior og Mid-Age Elitestrategi

25/01 - 2017 | Thomas Aaris Liltorp

Dansk Golf Unions strategi på senior og mid-age elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 30 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Mid-amateur og Mid-age: 30+ (ingen øvre grænse)
 • Senior 50+ (ingen øvre grænse)

OBS: Mid-age betegnelsen refererer til, at professionelle spillere kan deltage i nationale turneringer, hvorimod det kun er amatører, der kan deltage i internationale Mid-amateur turneringer for denne aldersgruppe. Derudover benytter EGA  fødselsdagen - og DGU bruger fødselsårgangen og det betyder, at nye spillere i den pågældende årgang kun kan spille EM, såfremt fødselsdagen ligger før første spilledag.

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau

 • Nationalt niveau

 • Internationalt niveau

 

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

 

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

 

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

 

Økonomi og beklædning mm.

Rammen for det økonomiske tilskud til deltagelse ved EM individuelt er på kr. 90.000, som kan afsættes såfremt potentialet for medaljeopnåelse er tilstede. Midlerne bruges udelukkende til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med disse mesterskaber. I sammenhænge, hvor spillere repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., gælder eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.

 • DGU ranglister

  De officielle DGU ranglister for herrer og damer:

  - Titleist Ranglisten (Samtlige spillere uanset alder registreres)

  - Mid-age (30+)

  - Senior (50+)

  - Veteran (60+)

  - Superveteran (70+)

  Ranglisternes formål er, at give et retvisende billede af, hvorledes de danske Mid-age, Seniorer og Veteraner, som primært spiller turneringer i Danmark, præsterer i forhold til hinanden og målt ved scoren i forhold til banens sværhedsgrad på dagen.

  Udover de officielle ranglister er der følgende ikke offentlige ranglister, der udelukkende benyttes ved udtagelse til EM:

  - Mid-amateur EM (Amatører 30+, samt de 29-årige, der er fyldt 30 før 1. spilledag til EM)

  - Senior EM (Amatører 50+, samt de 49-årige, der er fyldt 50 før 1. spilledag til EM)

  Ranglisterne beregnes samme måde, som øvrige nationale ranglister for drenge, piger, herrer og damer, og baseres på relative scores i forhold til banes sværhedsgrad på runden og placeringen bestemmes af gennemsnittet af de 84% bedste relative scores fra deltagelse i samtlige danske ranglisteturneringer.

  Den relative score beregnes runde for runde i forhold til Course Rating (CR) og CBA-beregning efter følgende formel:

  SCORE - CR + CBA = RELATIV SCORE

  Eksempel: 80 slag på en bane med CR 75,1 og en runde CBA på -1: 80 - 75,1 + (-1) = 3,9

  Kun godkendte slagspilsturneringer i Danmark tæller med. Hvis der eks. er under 10 deltagere i en turnering kan der ikke beregnes CBA og resultatet er ikke tællende.

  Ranglisterne er alle aldersmæssigt åbne opadtil (bortset fra Junior og Ynglingeranglisterne) og da beregningsprincippet er det samme, kan resultater opnået ved forskellige turneringer og i forskellige rækker, tælle med på flere ranglister.

  Det betyder eksempelvis, at Senior, Veteraner og Super-veteraner vil kunne få optaget resultaterne fra DGU's Senior- og Veterantour, samt DM, på alle yngre ranglister, der ikke har nogen øvre alder.

  Det omvendte gælder også - dvs. at såfremt en senior, der spiller en Titleist eller Mid-age ranglisteturnering, vil resultatet blive registreret på både Titleist Ranglisten, Mid-age/amateur ranglisterne og Seniorranglisterne.

  En amatør seniorspiller vil derfor kunne kvalificere sig til både EM Mid-amateur og EM Senior, hvis de 84% bedste relative scores er gode nok, og det samme er muligt for en Veteranspiller.


  Nye Senior, Veteran og Super-Veteran Point Ranglister fra 2018

  Som et nyt tiltag i 2018 er der oprettet nogle nye Point Ranglister, der vil supplere de eksisterende score-baserede ranglister.

  Point Ranglisterne baseres på placeringspoint i følgende danske turneringer:

  12-13 maj Senior og Veteran Tour 1, Hedeland

  19-20 maj Ledreborg Mid-age og Senior Challenge. Ledreborg

  26-27 maj SEGAF Open

  9-10 juni Senior og Veteran Tour 2, Frederikssund

  30. juni -1 juli Senior og Veteran Tour 3, Aarhus

  7-8 juli Furesø Mid-age og Senior Open (inkl. Veteraner), Furesø

  19-21 juli Danish Senior Open, The Scandinavian

  4-5 aug Sydsjællands Senior Cup, Sydsjælland

  10-12 aug DM for Senior og Veteraner, Kokkedal

  29-30 sep Senior og Veteran Tour Finale, Hedensted

  Kriterier:

   Senior, Veteran og Super-Veteran Point Ranglisterne 2018

  1

  Point tildeles efter placering i den respektive turneringskolonne i pointskemaet.

  2

  Fordelingen af placeringspoint er baseret på European Tours "Prize Money Breakdown" og er en procentfordeling af turneringens tildelte pointsum.

  3

  Point uddeles kun til den række, der deltages i - dvs. for eksempelvis at få point til Senior Point Ranglisten, skal der deltages i seniorrækken, såfremt turneringen indeholder flere rækker.

  4

  Kun spillere, der er fuldgyldige medlemmer af en dansk DGU medlemsklub, registreres på Point Ranglisterne

  5

  Point opnået af spillere, der ikke er berettiget til registrering (eks. udenlandske spillere) udgår - dvs. lavere placerede spillere bevarer den oprindelige placering

  6

  Ved delte turneringsplaceringer deles pointsummen for de respektive placeringer

  7

  For Seniorer vil det være de 7 bedste resultater, der er tællende. For Veteraner og Super-Veteraner vil det være hhv. 5 og 3 bedste resultater, der er tællende.

  8

  Ved delt pointsum på ranglisten afgøres indbyrdes placering ved højeste antal point i en enkelt turnering. Er dette fortsat lige, så gælder den højeste pointsum i de to bedste turneringer, osv.

  Se ranglisterne her.

  Link til detaljerede kriterier for DGU ranglisterne her

 • EM udtagelser

  Mid-amateur Individuelt 2019

  6-8 juni, St. Laurence, Finland

  TBA


   

  Senior herrer og damer individuelt 2019

  13-15 June, GC Patriziale Ascona, Schweitz

  TBA


   

  Senior herrer hold 2019

  3-7 september, Rungsted GC 

  TBA