Der kommer en portion stærke sølvmedaljer til seniorherrerne

Foto: Kim Worm

DGU's Senior og Mid-Age Elitestrategi

25/01 - 2017 | Thomas Aaris Liltorp

Dansk Golf Unions strategi på senior og mid-age elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 30 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Mid-amateur og Mid-age: 30+ (ingen øvre grænse)
 • Senior 50+ (ingen øvre grænse)

OBS: Mid-age betegnelsen refererer til, at professionelle spillere kan deltage i nationale turneringer, hvorimod det kun er amatører, der kan deltage i internationale Mid-amateur turneringer for denne aldersgruppe. Derudover benytter EGA  fødselsdagen - og DGU bruger fødselsårgangen og det betyder, at nye spillere i den pågældende årgang kun kan spille EM, såfremt fødselsdagen ligger før første spilledag.

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau

 • Nationalt niveau

 • Internationalt niveau

 

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

 

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

 

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

 

Økonomi og beklædning mm.

Rammen for det økonomiske tilskud til deltagelse ved EM individuelt er på kr. 90.000, som kan afsættes såfremt potentialet for medaljeopnåelse er tilstede. Midlerne bruges udelukkende til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med disse mesterskaber. I sammenhænge, hvor spillere repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., gælder eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.

 • DGU ranglister

  De officielle DGU ranglister for herrer og damer:

  - Titleist Ranglisten (Samtlige spillere uanset alder registreres)

  - Mid-age (30+)

  - Senior (50+)

  - Veteran (60+)

  - Superveteran (70+)

  Ranglisternes formål er, at give et retvisende billede af, hvorledes de danske Mid-age, Seniorer og Veteraner, som primært spiller turneringer i Danmark, præsterer i forhold til hinanden og målt ved scoren i forhold til banens sværhedsgrad på dagen.

  Udover de officielle ranglister er der følgende ikke offentlige ranglister, der udelukkende benyttes ved udtagelse til EM:

  - Mid-amateur EM (Amatører 30+, samt de 29-årige, der er født før 1. spilledag til EM)

  - Senior EM (Amatører 50+, samt de 49-årige, der er født før 1. spilledag til EM)

  Ranglisterne beregnes samme måde, som øvrige nationale ranglister for drenge, piger, herrer og damer, og baseres på relative scores i forhold til banes sværhedsgrad på runden og placeringen bestemmes af gennemsnittet af de 84% bedste relative scores fra deltagelse i samtlige danske ranglisteturneringer.

  Den relative score beregnes runde for runde i forhold til Course Rating (CR) og CBA-beregning efter følgende formel:

  SCORE - CR + CBA = RELATIV SCORE

  Eksempel: 80 slag på en bane med CR 75,1 og en runde CBA på -1: 80 - 75,1 + (-1) = 3,9

  Kun godkendte slagspilsturneringer i Danmark tæller med. Hvis der eks. er under 10 deltagere i en turnering kan der ikke beregnes CBA og resultatet er ikke tællende.

  Ranglisterne er alle aldersmæssigt åbne opadtil (bortset fra Junior og Ynglingeranglisterne) og da beregningsprincippet er det samme, kan resultater opnået ved forskellige turneringer og i forskellige rækker, tælle med på flere ranglister.

  Det betyder eksempelvis, at Senior, Veteraner og Super-veteraner vil kunne få optaget resultaterne fra DGU's Senior- og Veterantour, samt DM, på alle yngre ranglister, der ikke har nogen øvre alder.

  Det omvendte gælder også - dvs. at såfremt en senior, der spiller en Titleist eller Mid-age ranglisteturnering, vil resultatet blive registreret på både Titleist Ranglisten, Mid-age/amateur ranglisterne og Seniorranglisterne.

  En amatør seniorspiller vil derfor kunne kvalificere sig til både EM Mid-amateur og EM Senior, hvis de 84% bedste relative scores er gode nok og det samme er tilfældet med en Veteranspiller.

  Se ranglisterne her.

  Link til detaljerede kriterier for DGU ranglisterne her

 • EM Mid-amateur og Senior udtagelser i 2017

  Mid-amateur herrer individuelt

  8-10 juni, RC Puerta de Hierro, Madrid, Spanien - deadline for tilmelding: 2. maj kl. 17.

  Tilmelding direkte til EGA her.

  Danmark er garanteret 3 pladser i spillefeltet jf. turneringsbetingelserne for 2017. EGA udsender information om eventuelle yderligere nationspladser EFTER deadline for tilmelding, når kvoten (baseret på det samlede antal tilmeldinger fra hvert medlemsland) er beregnet.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal en spiller derfor være rettidigt tilmeldt.

  Der er budget til at udtage 5 spillere, der hver modtager kr. 8000 i tilskud til rejse og ophold. Spillerne udtages på følgende måde:

  - De 3 sikre nomineringer (iht. EGA’s eksakte turneringsbestemmelser) tages i rækkefølge fra “EM 2017 Mid-amateur Ranglisten” (Amatør herrer med min. 8 registrerede runder på 2016 Mid-age ranglisten, samt spillere fra Titleist Ranglisten, der fylder 30 før 1. spilledag)

  - De evt. resterende spillere udtages på baggrund af en individuel vurdering* af DGU’s Eliteansvarlige.

  *) I den individuelle vurdering indgår en beregning af følgende:
  - allerede registrerede nationale rangliste-resultater fra 2016
  - evt. ikke registrerede internationale resultater fra 2016 (som eks. EM)
  - evt. resultater fra foråret 2017 frem til deadline.

  Der spilles flere danske ranglisteturneringer i april måned, der kan nå at tælle med i udtagelsesgrundlaget - se turneringsplanen her: http://www.golf.dk/turneringsplaner.

  OBS: En spillers officielle gennemsnit fra “EM Mid-amateur 2017 Ranglisten” vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres, ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.

  Er der plads til flere end 5 danske spillere i turneringsfeltet, så rangeres og nomineres spillerne overfor EGA ligeledes på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Dvs. aktuelt HCP er uvæsentligt (dog maks. 3,0) og disse spillere vil ikke modtage tilskud mm. fra DGU.

   

  Senior herrer og damer individuelt

  15-17 juni, GC Schloss Schönborn, Wien, Østrig - deadline for tilmelding: 9. maj kl. 17.

  Tilmelding direkte til EGA her.

  Danmark er garanteret hhv. 1 dame- og 2 herre-plads i spillefeltet jf.  turneringsbetingelserne for 2017. EGA udsender information om eventuelle yderligere nationspladser EFTER deadline for tilmelding, når kvoten (baseret på det samlede antal tilmeldinger fra hvert medlemsland) er beregnet.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal en spiller derfor være rettidigt tilmeldt.

  Der er budget til at udtage hhv. 2 damer og 3 herrer, der hver modtager kr. 10.000 i tilskud til rejse og ophold. Spillerne udtages på følgende måde:

  - De 3 sikre nomineringer (iht. EGA’s eksakte turneringsbestemmelser) tages i rækkefølge fra hhv. top 3 og top 6 på “EM 2017 Seniorranglisten” (Amatører fra 2016 Seniorranglisten, der er registreret med min. 8 runder, samt spillere fra årgang 67, der fylder 50 før 1. spilledag)

  - Den ekstra dame- og herre-spiller (såfremt der er plads i turneringsfeltet) tildeles wildcard baseret på individuel vurdering* af DGU’s Eliteansvarlige. I vurderingen indgår både nationale og internationale resultater fra 2016, samt evt. resultater fra foråret 2017 frem til deadline for tilmelding.

  *) I den individuelle vurdering indgår en beregning af følgende:

  - allerede registrerede nationale rangliste-resultater fra 2016
  - evt. ikke registrerede internationale resultater fra 2016 (som eks. EM)
  - evt. resultater fra foråret 2017 frem til deadline.

  Der spilles flere danske ranglisteturneringer i april måned, der kan nå at tælle med i udtagelsesgrundlaget - se turneringsplanen her: http://www.golf.dk/turneringsplaner.

  OBS: En spillers officielle gennemsnit fra “EM Senior 2017 Ranglisten” vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres, ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.

  Er der plads til flere end hhv. 3 herrer og 2 damer i turneringsfeltet, så rangeres og nomineres spillerne overfor EGA ligeledes på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Dvs. aktuelt HCP er uvæsentligt (dog maks. 6,0 for herrer og 9,0 for damer) og disse spillere vil ikke modtage tilskud mm. fra DGU.
   

  Senior herrer hold

  5-9 september, PGA Sweden National, Malmø, Sverige - deadline for navne på holdet er 24. august.

  Holdet består af 6 spillere og der er i 2017 afsat budget til at støtte holdet med rejse og ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages på følgende måde:

  - 4 spillere pr. 7. august - de bedst placerede amatører, der er noteret med min. 8 runder på DGU Seniorranglisten 2017 og som opfylder alderskriteriet (fyldt 50 år før 1. spilledag)

  - 2 spillere pr. 21. august -  via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på registrerede resultater på Seniorranglisten 2017 og evt. internationale resultater fra 2017 (eks. EM), der ikke er registreret på Seniorranglisten 2017.

  OBS: Skal udenlandske resultater tages med i vurderingen, skal spillerne (bortset fra EM senior individuelt) sende link til resultatlisten med info om de spillede runder og bane (par, CR, CBA) direkte til cml@dgu.org.