I 2017 fik Danmark sølv ved senior-EM. Ambitionen er endnu en medalje, når slutrunden skal afvikles på hjemmebane.

Foto: Kim Worm

DGU's Senior og Mid-Age Elitestrategi

25/01 - 2017 | Thomas Aaris Liltorp

Dansk Golf Unions strategi på senior og mid-age elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 30 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Mid-amateur og Mid-age: 30+ (ingen øvre grænse)
 • Senior 50+ (ingen øvre grænse)

OBS: Mid-age betegnelsen refererer til, at professionelle spillere kan deltage i nationale turneringer, hvorimod det kun er amatører, der kan deltage i internationale Mid-amateur turneringer for denne aldersgruppe. Derudover benytter EGA  fødselsdagen - og DGU bruger fødselsårgangen og det betyder, at nye spillere i den pågældende årgang kun kan spille EM, såfremt fødselsdagen ligger før første spilledag.

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau

 • Nationalt niveau

 • Internationalt niveau

 

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

 

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

 

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

 

Økonomi og beklædning mm.

Rammen for det økonomiske tilskud til deltagelse ved EM individuelt er på kr. 90.000, som kan afsættes såfremt potentialet for medaljeopnåelse er tilstede. Midlerne bruges udelukkende til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med disse mesterskaber. I sammenhænge, hvor spillere repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., gælder eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.

 • DGU ranglister

  De officielle DGU ranglister for herrer og damer:

  - Titleist Ranglisten (Samtlige spillere uanset alder registreres)

  - Mid-age (30+)

  - Senior (50+)

  - Veteran (60+)

  - Superveteran (70+)

  Ranglisternes formål er, at give et retvisende billede af, hvorledes de danske Mid-age, Seniorer og Veteraner, som primært spiller turneringer i Danmark, præsterer i forhold til hinanden og målt ved scoren i forhold til banens sværhedsgrad på dagen.

  Udover de officielle ranglister er der følgende ikke offentlige ranglister, der udelukkende benyttes ved udtagelse til EM:

  - Mid-amateur EM (Amatører 30+, samt de 29-årige, der er fyldt 30 før 1. spilledag til EM)

  - Senior EM (Amatører 50+, samt de 49-årige, der er fyldt 50 før 1. spilledag til EM)

  Ranglisterne beregnes samme måde, som øvrige nationale ranglister for drenge, piger, herrer og damer, og baseres på relative scores i forhold til banes sværhedsgrad på runden og placeringen bestemmes af gennemsnittet af de 84% bedste relative scores fra deltagelse i samtlige danske ranglisteturneringer.

  Den relative score beregnes runde for runde i forhold til Course Rating (CR) og CBA-beregning efter følgende formel:

  SCORE - CR + CBA = RELATIV SCORE

  Eksempel: 80 slag på en bane med CR 75,1 og en runde CBA på -1: 80 - 75,1 + (-1) = 3,9

  Kun godkendte slagspilsturneringer i Danmark tæller med. Hvis der eks. er under 10 deltagere i en turnering kan der ikke beregnes CBA og resultatet er ikke tællende.

  Ranglisterne er alle aldersmæssigt åbne opadtil (bortset fra Junior og Ynglingeranglisterne) og da beregningsprincippet er det samme, kan resultater opnået ved forskellige turneringer og i forskellige rækker, tælle med på flere ranglister.

  Det betyder eksempelvis, at Senior, Veteraner og Super-veteraner vil kunne få optaget resultaterne fra DGU's Senior- og Veterantour, samt DM, på alle yngre ranglister, der ikke har nogen øvre alder.

  Det omvendte gælder også - dvs. at såfremt en senior, der spiller en Titleist eller Mid-age ranglisteturnering, vil resultatet blive registreret på både Titleist Ranglisten, Mid-age/amateur ranglisterne og Seniorranglisterne.

  En amatør seniorspiller vil derfor kunne kvalificere sig til både EM Mid-amateur og EM Senior, hvis de 84% bedste relative scores er gode nok, og det samme er muligt for en Veteranspiller.


  Point Ranglister

  Point Ranglisterne vil supplere de eksisterende score-baserede ranglister. Se ranglisterne her.

  Link til pointskalaer, kriterier og tællende turneringer her

 • EM Mid-amateur udtagelser 2020

  Mid-amateur herrer og damer individuelt 2020

  6-8 august, Domaine Imperial, Schweitz.

  Info og tilmelding (deadline 15. juli) direkte til EGA her: herrer & damer

  OBS: SITUATIONEN PER 2. JULI ER AT UDREJSE TIL SCHWEITZ ER MULIG UDEN RESTRIKTIONER VED HJEMKOMST. SÅFREMT DET OGSÅ GÆLDER I TURNERINGSUGEN, SÅ STØTTER  DGU SPILLERE TIL MESTERSKABET! 

  “Terms of Competition” angiver, at følgende er garanteret en plads;
  - Den forsvarende mester
  - Alle spillere fra top 6 (damer) og top 10 (herrer) i seneste mesterskab (2019)
  - Én nomineret dame og herre fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt en spiller fra samme land.

  Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

  Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

  OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette.

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Der er budget til at støtte minimum 3 spillere (M/K), men det endelige antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.


  UDTAGELSESKRITERIER (SÅFREMT REJSE ER TILLADT UDEN RESTRIKTIONER)

  Følgende er direkte kvalificeret fra EM 2019:
  - Jakob Kofod
  - Lasse Vad (har meldt afbud)

  Det betyder, at der kun kan nomineres een damespiller, som med sikkerhed er inde i spillefeltet - og følgende kriterie gælder for udtagelsen:

  Den amatør med det bedste gennemsnit* per 15. juli på 2020 DGU Mid-age Ranglisten, eller fra 2020 Titleist Ranglisten, såfremt der fyldes 30 og amatørstatus er tildelt før 1. spilledag.

  *) For at komme i betragtning skal der været registreret min. 6 runder og et samlet med et snit på 6,0 eller lavere.

  Øvrige spillere (såfremt Danmark tildeles ekstra pladser) udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 6 registrerede runder komme i betragtning. I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2019 (eks. EM), samt resultater fra forår og sommer 2020 frem til deadline for tilmelding til EM. 

 • EM Senior herrer hold 2020

  1-4 september, Diamond GC, Østrig

  OBS: DET FORVENTES NU AT UDREJSE BLIVER MULIG UDEN RESTRIKTIONER VED HJEMKOMST - SÅFREMT DET BEKRÆFTES OG GÆLDER I TURNERINGSUGEN, SÅ STØTTER  DGU ET HOLD TIL MESTERSKABET! 

  Holdet består af 4 spillere og der er afsat budget til at støtte holdet med rejse og ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages d. 10 august (efter DM senior) på følgende måde:

  - Den bedst placerede amatører* fra top 3 på DGU Senior Point Ranglisten 2020
  ​- Den bedst placerede amatører* som er noteret med min. 8 runder** på DGU Seniorranglisten 2020
  - De resterende spillere - via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på registrerede resultater på Seniorranglisterne, evt. ikke tællende resultater fra nationale og internationale ranglisteturneringer og mesterskaber fra både 2019 (eks. EM individuelt) og 2020.

  *) Skal være fyldt 50 år, samt have amatørstatus, før 1. spilledag.
  **) Heraf skal der være spillet min. 6 runder efter 26. juni 2020. 

  Til EM hold tæller de 4 bedste placeringer (pointværdi) i følgende danske seniorturneringer (under den forudsætning at der ikke ændres på antallet af turneringer):

  Maj 30 – 31 Senior Tour 2, Mølleåens GK 

  Juni 27 - 28 Senior Tour 3, Fredericia GK 

  Juli 04 – 05 Furesø Senior Open, Furesø GK 

  Juli 23 – 25 Danish Senior Open, Simon’s GC 

  Aug 07 - 09 DM for seniorer, Midtfyns GK 

  NB: Uanset hvordan en spiller udtages til holdet, så skal der være deltaget i minimum 3 af ovenstående seniorturneringer. 

  Turneringerne inddeles i 3 forskellige point-kategorier. Point uddeles kun til den række, der deltages i - dvs. for at få point til Senior Point Ranglisten, skal der deltages i seniorrækken, såfremt turneringen indeholder flere rækker.

  Se mere om Senior Point ranglisten her.

 • EM senior individuelt herrer og damer 2020

  10-12 september, Golf d'Hossegor, Biarritz, Frankrig

  Info og tilmelding (deadline 19. august) direkte til EGA her.

  OBS: KUN SÅFREMT DET ER MULIGT AT OVERHOLDE MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER UNDER REJSEN KAN DGU STØTTE SPILLERE TIL MESTERSKABET! 

  “Terms of Competition” er ændret pga. reduceret spillefelt (120) og angiver, at følgende spillere er garanteret en plads;
  - Den forsvarende mester
  - Top 8 fra seneste Senior British Amateur Championship
  - Top 8 fra seneste US Senior Amateur Championship
  - Én nomineret dame og herre fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt en spiller fra samme land.

  Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

  For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

  Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

  OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette.

  Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke mv. Der er budget til at støtte minimum 3 spillere (M/K), men det endelige antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.
   

  UDTAGELSESKRITERIER (SÅFREMT REJSE ER TILLADT UDEN RESTRIKTIONER OG DATO IKKE ÆNDRES)

  Såfremt der ikke er danske spillere, der er direkte kvalificeret, så findes de nominerede spillere således:

  • Den amatør per 10. august med det bedste gennemsnit* på 2020 DGU Senior Ranglisten, eller fra 2020 Mid-age Ranglisten, såfremt amatørstatus er tildelt og der fyldes 50 før 1. spilledag.

  *) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2020 - og gennemsnittet, samt HCP, må maksimalt være 6,0 for herrer og 9,0 for damer.

  Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning.

  I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2019 (eks. EM), samt resultater fra 2020 frem til deadline for tilmelding til EM.