Diabetes og golf går sammen i Nordjylland

19/01 - 2017 |

af Peter Anderskou


Et par nordjyske golfklubber har taget initiativ til et samarbejde med den lokale diabetesforening.

Over 320.000 danskere har diagnosen diabetes. 80 procent af dem har type 2-diabetes. Diabetes 2 er til dels arvelig, men kan også være livsstilsbetinget.

Spørger man golfspillere er der ingen tvivl om at det er sundt at spille golf. Men kan golfsporten bruges til at fastholde en sund livsstil og dermed fremme en bedre livskvalitet? Kan golf være med til at forebygge eller udskyde nogle af de alvorlige følgesygdomme til type 2-diabetes - som blindhed, amputationer og hjertekarsygdomme? Forskningsmæssig er der interesse for disse spørgsmål, og vi ser frem til at høre mere om dette.

Allerede i efteråret 2015 tog Dansk Golf Union initiativ til et nærmere samarbejde med Diabetesforeningen i Danmark om at få flere folk med diabetes 2 (DB2) til at spille golf. Dansk Golf Union opfordrede medlemsklubberne til at sætte lokale aktiviteter i gang - i tæt samarbejde med lokale afdelinger af Diabetesforeningen.

Nu har to af de nordjyske klubber taget initiativ til et samarbejde med den lokale afdeling af Diabetesforeningen.

Én af de klubber, som handlede på opfordringen fra DGU, er Dronninglund Golfklub som ligger en halv times kørsel nord for Ålborg. Her har formanden for klubbens PR- & Marketingudvalg, Inger Hybschmann, taget kontakt til Tove Brix, som er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Brønderslev Kommune og sammen har de udarbejdet et spændende projekt til gavn og glæde for begge parter.

 

Tre delprojekter

I foråret 2017 har Dronninglund Golfklub planlagt tre delprojekter:

1.     Vandretur på golfbanen
I slutningen af marts måned mødes medlemmer af Diabetesforeningen med DB2 med en håndfuld frivillige fra Dronninglund Golfklub ved første tee. Diabetesmedlemmerne måler og får noteret deres blodsukker. Derefter vandrer de alle sammen hele banen rundt - fra hul 1 til hul 18. I alt ca. 6 km! Uden at spille golf! Tilbage i Café Hul 19 måler de igen deres blodsukker for derved at få en indikation af om turen var det hele værd.

2.     Introduktion med Pro
I april/maj tilbydes interesserede medlemmer af Diabetesforeningen en introduktion til golf-spillet hvor klubbens træner Casper Bruun står for en times begyndertræning. Efterfølgende spilles der en runde på Dronninglunds Par 3-bane - igen med en række frivillige klubmedlemmer som mentorer. Dagen sluttes af med en bid mad og drikke i Café Hul 19.

3.     Juniorer med Diabetes
Der er aftalt henvendelse til specielt de unge medlemmer af Diabetesforeningen, med henblik på at få aktiveret også denne gruppe.

 

En anden af de nordjyske golfklubber, Brønderslev Golf Klub, har også taget initiativ til et øget samarbejde med Diabetesforeningen i Brønderslev Kommune.

Således har man aftalt at der afholdes en introduktionsdag den 30. april 2017 - i forbindelse med Golfens Dag - hvor der vil være fokus på diabetes. Repræsentanter fra Diabetesforeningens lokalafdeling vil deltage med måleudstyr og vejledning.

Diabetesforeningens medlemmer inviteres via en direkte henvendelse, og den følges op af annoncering i lokale aviser. Medlemmerne vil få mulighed for at få en snak med repræsentanter fra såvel Diabetesforeningen som fra Brønderslev Golf Klub. De vil få mulighed for at se banen, køre en buggy og få en lektion hos den lokale pro - Morten Hedegaard. Klubben vil være vært ved en forfriskning - tilpasset diabetikere naturligvis!

Brønderslev Golf Klub vil tilbyde medlemmerne af Diabetesforeningen en meget attraktiv startpakke til at komme i gang med golfspillet. Med favorable priser som gælder spil i hele 2017. Der vil også blive tilbudt begynderhold udelukkende for diabetikere.

 

Tre gode råd

Har du lyst til at følge de nordjyske golfklubbers initiativ, er her et par gode råd:

1.  Tag kontakt med den nærmeste lokalafdeling af Diabetesforeningen (Se dette link: http://www.diabetes.dk/ og få eventuelt en af deres repræsentanter til at holde et indlæg om diabetes ved en klubaften eller i forbindelse med f.eks. generalforsamling i klubben. En artikel i klubbladet og/eller på klubbens hjemmeside vil også være en rigtig god introduktion.

2.  Udvælg en gruppe frivillige medlemmer af golfklubben og forsyn dem med relevant materiale om diabetes så de er godt 'klædt på' når de mødes med medlemmerne af Diabetesforeningen. En eller flere af de frivillige har måske selv DB2 og disse vil være rigtig gode ambassadører for klubben.

3. Lav en speciel aftale med jeres restaurant med henblik på at de vil kunne servere den helt rigtige menu til folk med DB2. Detaljeret madplaner/-opskrifter er til disposition i Diabetesforeningen - se evt. dette link: http://www.diabetes.dk/velvaerekoekkenet/opskrifter.aspx.