Drejebog leadgenerering

15/04 - 2020 | Kim Uldahl Pedersen

Med leadgenerering får golfklubben et eksternt firma til at andre til at rekruttere og markedsføre golfklubben. Funnel First er den århusianske virksomhed som i efteråret 2019 har hjulpet H. C. Andersen Golfklub og 11 andre golfklubber med at lave leadgenerering kampagner, hvor interesserede personer kan skrive sig op med navn, telefonnummer og mailadresse til at købe en dag i golfklubben. Golfklubben ringer så efterfølgende til disse personer og aftaler tidspunktet for at komme ned i golfklubben, typisk på hold af 4-8 andre personer som har haft samme ønske om at prøve golf. 

Et lead er en tilkendegivelse fra en potentiel kunde, som ønsker at købe et givent produkt i golfklubben. Funnel First anbefaler, at produktet er en oplevelsesrig dag i golfklubben til eksempelvis 299 kr., som kan indeholde introduktion ved træneren, spil på Par-3 banen i selskab med repræsentanter fra golfklubben og afslutningsvis en frokost i klubhuset.

Funnel First garanterer 50 leads ved en to måneders annonceringsperiode. Prisen for dette (i 2020 priser) er 9.000 kr. inkl. moms til annoncering, mens betalingen til Funnel First er på 5.000 kr. ekskl. moms i opstartsomkostninger, og 4.000 kr. ekskl. moms til drift pr. måned i annonceringsperioden. Hvis det mod forventning ikke lykkes at skaffe 50 leads, så reduceres opstarts- og driftsomkostningerne proportionelt. Lykkes det at skaffe flere end 50 leads, så forbliver prisen uændret.

Indtægten fra produktet tilfalder golfklubben. Så den reelle udgift har vist sig at være omkring 15.000 kr. ved 50 leads.

Når en person har tilkendegivet, at vedkommende ønsker at købe produktet, så er det golfklubbens opgave at kontakte personen og arrangere det videre forløb. 

Det er vigtigt, at golfklubben på forhånd har de næste skridt planlagt. Det kan for eksempel være at tilbyde at de nye kan møde op et par gange til begyndertræning til en meget billig penge. Når de så har været der et par gange, bør de tilbydes et prøvemedlemsskab eller et weekend kursus. 

 

Markedsføring:

Den eksterne virksomhed varetager alt markedsføring via golfklubbens Facebookside og evt. andre sociale medier. Så her ligger golfklubbens arbejde i opfølgning på personer, som har kendegivet, at de ønsker at deltage i et arrangementet. Derudover skal der være et godt og spændende program, når gæsterne deltager på dagen.

 

Aktionsplan:

Det er golfklubben, som skal ringe til de personer, som har tilkendegivet, at de ønsker at benytte tilbuddet. For nemhedens skyld, anbefales det, at golfklubben finder 5-7 datoer, som de vil tilbyde dette dagsarrangement. Antallet af dagsarrangementer skal afstemmes, så deltagerantallet på den enkelte dag ikke overstiger forsamlingsforbuddet fastsat af myndighederne.

Disse datoer skal selvfølgelig koordineres med træner, restaurant og begynderudvalg. 


 

Dage før igangsættelse af kampagne

Handling

Beskrivelse

Bemærkning

Ansvarlig

 

Bestyrelse

Prioritere midler fra budgettet*.

*Det er vigtigt at afsætte mindst 25.000 kr

 

30 dage

Sekretariat

Indgå aftale med ekstern virksomhed om leadgenerering via Facebook

Der findes mange mulige samarbejdspartnere, Mange klubber har gode erfaringer med Funnel First

 

14 dage

Sekretariat

Afstemme indhold, landingsside og billeder med Den eksterne partner 

Gode billeder med klubliv på vil være et stort aktiv, når facebook kampagnen og landingssiden skal sættes op.

 

14 dage

Sekretariat/pro

Finde mulige tidspunkter for træning med træneren

sørg for at have nok ledige træningstider, så leads får noget at vælge imellem.

 

7 dage

Sekretariat/pro

Placer ansvaret for at kontakte leads

Lav en plan der sikrer at alle leads kontaktes senest dagen efter deres tilkendegivelse af interesse

 

Under kampagnen 

Sekretariat/pro

Eksempel på indledning af samtale med lead

“Ja goddag, det er XXX fra XXX Golfklub. Du har reageret på vores Facebook kampagne og vi skal have fundet en dag, hvor du kan komme ud i golfklubben og prøve at spille golf”.

 


Program for dagen:

0900 Velkomst i klubhuset

0915 Instruktion ved golfklubbens træner

1015 Pause

1030 Spil på Par-3 bane eller Pay and play bane med frivillige fra golfklubben

1300 Klubben er vært for let frokost*

*Såfremt klubben har en restaurant og at den holder åbent. Hvis ikke anbefales det at sænke prisen på arrangementet.

 

Hvad gør vi efter dagen:

Under frokosten - hvis den er en del af arrangementet er det vigtigt, at I informerer omkring golfklubben og begynderhold. hvis frokost ikke er en del af af pakken, er det vigtigt at i skaber en lejlighed til at komme med informationerne. Måske skal gæsten inviteres med til en begyndertræning, eller måske er vedkommende allerede klar til at deltage i et begynderforløb. Husk, at have informationsmateriale som I kan uddele til gæsterne på dagen.

 

**Eksempel på opkald til opfølgning på leads:

Hej [fornavn på lead]

Du snakker med XX fra XX Golfklub.

Og jeg ringer fordi du har sagt ja tak til en startpakke hos os!.

Lead: Ja det er rigtigt…

Forbered et par spørgsmål ift. hvorfor de har booket tid og spørg dem...

Eks.

Hvorfor tænker du, at du netop nu vil i gang med golf?

Hvorfor valgte du lige os?

Vent og lad dem endelig snakke… Det er her de vil fortælle om deres historik, så du kan vurdere,hvor varme, de er.

Jo mere du kan få dem til at tale – jo mere interesseret bliver de i dig. Derfor test løbende

spørgsmål af og sørg for at udstråle interesse.

Hvornår passer det dig at komme ned og spille noget golf?

Så sætter jeg det i kalenderen…

Har du ellers nogen spørgsmål?

‘Jamen så glæder vi os rigtig meget til at se dig den [aftale dag].