EGA handicapsystemet

01/01 - 2018 | Nick Hüttel Olesen

DGU rådgiver i anvendelse af EGA Handicapsystemet.

Herunder findes information specielt møntet på Handicapkomitéer i klubberne vedr. EGA Handicapsystemet, EGA Vejledninger, Spil med lejeforbedring, Handicaprevisionen (HR) eller Årsrevision, Skønsmæssig regulering etc. 

 • EGA Handicapsystemet og vejledninger

  EGA Handicapsystemet er udgivet på engelsk med danske tilføjelser. Er der behov for at slå den præcise regel op kan det gøres i selve 

  EGA Handicapsystemet 2016-2019 

  I tillæg hertil har DGU udgivet to danske vejledninger

  EGA HCP klub vejledning 2016-2019

  EGA HCP Spiller vejledning 2016-2019

  Da systemet bleve ændret senest d. 1/1 2016 afholdte DGU to regionalmøder som forklarede det nye system. 

  Slides fra EGA HCP Regionalmøder

 • Spil med lejeforbedring (periode for vinterregler)

  Spil med lejeforbedring kræver offentliggørelse af en midlertidig Lokal Regel og afhængigt af tidspunktet evt. en tilbagemelding til DGU:

  • I sæsonen (perioden 1. maj til 31. oktober) skal brug af en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg I afs A punkt 3b) om spil med lejeforbedring samtidigt med handicapregulering indberettes til DGU når der efterfølgende er overblik over periodens længde - det gøres via dette link: Indberetning af spil med lejeforbedring

  • Uden for sæsonen (perioden 1. november til 30. april) kan klubben/komitéen indføre en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg I afs A punkt 3b) om at spille med lejeforbedring og handicapregulere samtidigt, uden at det skal indberettes til DGU. Skulle forholdene blive således at der ikke bør handicapreguleres på trods af spil med lejeforbedring, skal klubben/komitéen gøre eksplicit opmærksom på dette.

  Den midlertidig Lokale Regel skal overholde anbefalingen i Golfreglerne - Tillæg I afs. A punkt 3b som findes på side 133 i Golfreglerne og kan findes online her.

  Et oplæg til en Lokal Regel samt information om handicapregulering findes her.

 • Årsrevisionen

  Årsrevisionen i EGA Handicapsystemet er en kompliceret udregning og den korte forklaring er:

  ”Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger. 
  F.eks.: En spiller i handicap 15,3 har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellem 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres han 2 slag op til handicap 17,3”

   

  Handicapkomitéer og spillere som ønsker en uddybende forklaring kan læse mere i

  Handicaprevisionen (HR) forklaret og/eller Teknisk forklaring af HR

   

  Endeligt præsenteres herunder en uddybende forklaring til HR i Golfbox:

 • Skønsmæssig regulering

  I Golfbox er det muligt på et hvert givent tidspunkt at estimere en individuel Handicap Revision som Handicapkomitéen kan støtte sig til i forbindelse med en skønsmæssig regulering.

  Skulle en Handicapkomité ønske at inkludere runder som ikke er tællende er det nødvendigt at foretage en manuel udregning. Et regneark som kan hjælpe med dette findes her.

  Skønsmæssig regulering forklaret

 • Diverse filer

  Tour Pro Handicap

  Regulering af handicap fra udenlandske EDS runder - pr. 29. september 2016

  Handicapreguleringstabeller - Sort/hvid eller farvet - pr. 19. august 2016