Elitearbejde

18/01 - 2017 |

Materialer til elitearbejde

BØR

 • Der bør skabes en samarbejdende enhed (eksempelvis sportsudvalg) bestående af træner, elite- og juniorudvalg, turneringsudvalg og begynderudvalg. Dette for at sikre en rød tråd mellem de spillerud- viklende aktiviteter.

 • Klubben bør beskrive kriterier for udtagelse til klubbens hold, gerne gradueret i forhold til niveau, alder og potentiale. Beskrivelsen bør omhandle krav og forventninger til eksempelvis indsats og opførsel.

 • Årsplaner bør udarbejdes med organisering af aktiviteter for den enkelte spiller, holdet og for eliteudvalget, som indeholder samtlige elementer i forhold til den tekniske del af spillet og golfsportens øvrige elementer (mentalt, taktisk, fysisk, planlægning m.m.).

 • Der bør skabes et talentudviklingsmiljø med fokus på relationer og udvikling af færdigheder, som beskrevet i "Aldersrelateret træning i golf".

 • Klubben bør gå efter at skabe den reflekterende og selvevaluerende spiller, som bliver i stand til at selvtræne med høj kvalitet. På den måde udnytter spillerne træningen bedre og får en optimal udvikling.

 • Klubben bør sikre, at træneren har den rette profil og ansættelse i forhold til klubbens vision og målsætninger.

 • Klubben bør kende til hcp.- og amatør- og dopingregler og dele viden mellem spillere, hcp.-komité, regelkomité, sekretariat og evt. forældre.

 • Klubben bør tage stilling til, hvorvidt træneren skal indgå i udvalgsarbejde, og hvorledes de afsatte timer skal fordeles til hhv. forberedelse, planlægning, træningsaktiviteter, turneringsobservationer, evalueringer osv.

 • Klubben bør overveje, hvorledes de kan støtte en særlig talentfuld spiller med vilje, ambitioner og potentiale til et højt nationalt eller internationalt eliteniveau. Eksempelvis ved udgiftsgodtgørelse til individuelle ranglisteturneringer, ekstra træning, etc.

 • Klubben bør sørge for vintertræning og sociale aktiviteter hen over året.

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at skabe gode faciliteter og rammer for udvikling - indspilsområder, mål på range, TrackMan m.m., således spilleren har mulighed for at udvikle sit golfspil bedst muligt, samt at træningen kan gøres sjov og varieret.

 • Det er en god idé at kende til DGU's forskellige turneringer, kurser og andre tilbud som eks. PigeWeekender.

 • Det er en god ide at kende til andre relevante eliteaktiviteter, som eks. nationale klubarrangerede ranglisteturneringer og ECCO/SGT Tour.

 • Det er en god idé at ​overveje, om klubben skal være vært for en DGU eliteturnering eller mesterskab - eller selv arrangere en elite-ranglisteturnering.

 • Det er en god idé at kende til muligheden for at indstille spillere til DGU's trupper.

 • Det er en god idé at kende til DGU's forældrevejledninger.

 • Det er en god idé at arbejde med Team Danmarks anbefalinger til kost og ernæring.