Få flere medlemmer til klubben

10/10 - 2016 | Henriette Krøyer

Dansk Golf Unions højest prioriterede opgave er i disse år at hjælpe de danske golfklubber med at rekruttere og fastholde medlemmer. På disse sider kan du læse, hvad Dansk Golf Union gør for at ændre på medlemssituationen, og hvorfor vi har valgt at fokusere på fleksible medlemskaber og yngre medlemmer.

Du kan også finde inspiration til, hvad din klub kan gøre for at ændre situationen, ligesom der ligger drejebøger til markedsføringsaktiviteter og skabeloner til markedsføringsmaterialer til fri afbenyttelse. Du finder også alt om det årlige åbent hus-arrangement Golfens Dag her.

Derudover kan du læse eksempler på, hvad de gør i andre klubber for at tiltrække og fastholde medlemmer, ligesom du finde ud af, hvordan din klub kan få besøg af en konsulent fra Dansk Golf Union til en snak eller et forpligtende samarbejde om, hvordan I bliver flere medlemmer i netop din klub.

  • Livsfaser

    Med udgangspunkt i kulturministeriets rapport som handler om livsfaser fra "vugge til grav", stræber vi efter at skabe et fælles sprog om den målgruppe, som vi forsøger at nå i dette projekt. At inddele befolkningen i seks livsfaser er selvfølgelig en tilnærmelse til virkeligheden. Vi mener alligevel, at det giver vigtige informationer i forhold til at forstå de forskellige målgrupper og deres behov. En viden som er nødvendig, når golfklubben vælger sine medlemskabstyper. Klik her for at se skemaet med en kort beskrivelse af de forskellige livsfaser (pdf). DE LAVTHÆNGENDE FRUGTER I livsfaserne "Frie 1'ere og Forældre" har vi generelt haft svært ved at fastholde og tiltrække nye medlemmer til golfsporten. Det er en af grundene til, at vi har valgt dem, som målgruppe for projektet. Læs mere om målgruppen på siden lavthængende frugter. ILLUSTRATION AF LIVSFASER Figuren viser, hvordan livsfaserne ændrer sig over tid.

  • De lavthængende frugter

    MÅLGRUPPE: 25 - 45-ÅRIGE DGU har valgt at satse på de 25 til 45-årige . Årsagen til at vælge netop denne målgruppe i bestræbelserne på at øge antallet af golfspillere i Danmark er mange, men den helt primære årsag er troen på, at de lavthængende frugter findes i netop denne målgruppe. Vi kan fra andre lande se, at de 25 til 45-årige i høj grad spiller golf. Dette er desværre ikke tilfældet i Danmark, hvilket således ikke skyldes selve golfspillet, men der i mod vores organisering af golfen. Hvis vi prøver at undersøge målgruppen lidt nærmere kan vi se, at den i princippet består af to livsfaser, nemlig de frie 1'ere og forældrene. Kendetegnende for begge livsfaser i målgruppen er behovet for fleksibilitet og dermed muligheden for at forme verden omkring sig, så den passer bedst muligt til det individuelle behov. Ved at sammenligne den nuværende population af golfspillere i Danmark med de opstillede livsfaser, kan vi se af figuren nedenfor, at vi ikke har formået at introducere golfspillet til de frie 1'ere og forældrene. Livsfaser - Golf i dk

  • Fordomme og myter

    Når vi skal tiltrække en ny målgruppe af golfspillere til de danske golfklubber, kræver det opmærksomhed på en række nye faktorer. Som samlet betegnelse for disse faktorer, har vi valgt ordet adgangsbarrierer. Det er faktorer, som hæmmer rekrutteringen af nye medlemmer til sporten. ADGANGSBARRIERER FOR AT BEGYNDE PÅ GOLF Pris på medlemskab Indskud Golf er for tidskrævende Manglende fleksibilitet Besværligt at komme i gang For mange regler Golf er for gamle mennesker Golf er for svært Nogle af disse udsagn, mener vi, har hold i virkeligheden, mens andre nok nærmere er udtryk for det image, som golfen har for mange danskere. Ønsker vi at rekruttere flere golfspillere i Danmark, har vi en opgave i at nedbringe disse adgangsbarrierer. Skiftet til mere fleksible medlemsformer kan være med til at nedbryde en lang række af disse adgangsbarrierer. For eksempel dyre medlemskaber, dyrt indskud, ringe fleksibilitet og det, at golf opfattes som meget tidskrævende. MARKEDSFØRING Markedsføringsopgaven i at få den danske befolkning til at ændre opfattelse af disse mere eller mindre korrekte udsagn, er derfor en stor udfordring i sig selv. Netop markedsføringsopgaven vil DGU og Danmarks Idræts-Forbund arbejde målrettet på i de kommende år. Læs mere om de markedsføringstiltag, der er tiltænkt projektet. BEGYNDERFORLØB Vi mener, at den enkelte golfklub bør sætte fokus på deres begynderforløb for at imødekomme den store gruppe af potentielle medlemmer, der ønsker en enkelt, hurtig og fleksibel adgang til et medlemskab af en golfklub. Læs mere om golfkørekort på en dag.