Facebook-sider – golfklubbers ansvar

21/06 - 2018 | Henriette Krøyer

EU-Domstolen har den 5. juni 2018 afsagt en dom om bl.a. dataansvaret for såkaldte fansider på Facebook. Fansider er den type sider, som golfklubber, virksomheder og organisationer opretter til promovering af deres aktiviteter til deres følgere/medlemmer.

Dommen fastslår bl.a., at Facebook og administratoren af en fanside har et fælles dataansvar for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med besøg på den pågældende fanside (se faktaboksen nederst på siden om den behandling, som finder sted).

Når der er et sådant fællesansvar, skal man blandt andet indgå aftale med Facebook om det fælles dataansvar, og man skal oplyse de besøgende på Facebook-siden om, hvilke oplysninger der indsamles, hvad de bruges til, retten til at få indsigt m.v. Da det ikke er muligt at forudsige, hvem der besøger siden, er det formentlig nødvendigt at have oplysningerne tilgængelige på selve Facebook-siden.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få en aftale med Facebook om det fælles dataansvar og fordelingen af ansvaret, men Datatilsynet udtaler i pressemeddelelse på deres hjemmeside, som kan findes her, at ”I Datatilsynet er vi naturligvis opmærksomme på, at ovennævnte kræver, at Facebook medvirker til en løsning, hvilket vi forventer og i europæisk sammenhæng sammen med bl.a. Datatilsynet i Irland vil følge op på, at Facebook gør. I det omfang reglerne ikke efterleves, risikerer begge parter imidlertid at blive pålagt sanktioner”.

Det er således Dansk Golf Unions opfattelse, at golfklubberne ikke skal lukke deres Facebook-sider på nuværende tidspunkt, men afvente den videre udvikling.

Vi er derfor alle nødt til at følge med i, hvad der sker i forhold til disse Facebook sider, så der kan laves den nødvendige aftale samt den påkrævede oplysning til de besøgende, så snart dette er muligt, såfremt man fortsat vil benytte Facebooks fansider i golfklubben.

  • Fakta

    Når der indgås aftale med Facebook om at benytte en fanside, indgår det i betingelserne fra Facebook, at administratorerne (golfklubberne) tillader Facebook at placere cookies i de besøgendes it-udstyr ved benyttelse af det gratis værktøj Facebook-Insights. De pågældende cookies gemmes i de besøgendes it-udstyr i 2 år og registrere brugernes onlineadfærd, såfremt de ikke slettes inden da.

    Facebook modtager, gemmer og behandler de indsamlede personoplysninger, blandt andet når en person besøger Facebook-tjenester, tjenester leveret af andre Facebook-virksomheder og tjenester, som leveres af andre virksomheder, der bruger Facebook-tjenesterne. Andre Facebook-partnere kan bruge de placerede cookies til at levere tjenester direkte til netværket og de virksomheder, der annoncerer på Facebook.

    Formålet med behandlingen af personoplysningerne er bl.a. at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit reklamesystem, ligesom administratoren af en fanside kan få de statistikker, som Facebook udarbejder på grundlag af besøgene på siden, med henblik på at reklamere og tilpasse sin aktivitet. Administratoren får med andre ord kendskab til f.eks. køn, alder, livsstil og købsadfærd hos de besøgende på fansiden.