Fortolkninger og afklaringer til Golfreglerne

25/04 - 2019 | Nick Hüttel Olesen

De nye Golfregler er "ude i det fri" og bliver brugt over hele verden. Til visse af Golfreglerne findes en eller flere "Interpretations" (Fortolkninger), som kan hjælpe til at forklare formålet med reglen og evt. komme med eksempler, der kan hjælpe med forståelsen. 

Disse Fortolkninger findes såvel online hos R&A som i Golfreglerne på mobiltelefonen

Disse Fortolkninger forventes at blive opdateret i takt med Golfreglerne. Ligeledes er der planlagt oversættelse af disse.

Da der med de nye regler her i starten stilles mange spørgsmål, har R&A valgt også at udsende såkaldte "Clarifications" (Afklaringer), der søger at afklare disse spørgsmål. 

Clarifications udsendes kvartalvist, og DGU offentliggør disse online i Den Officielle Guide til Golfreglerne. Heraf vil DGU's eventuelle holdning/yderligere forklaring også fremgå. 

 

Hvis der er behov for at klubberne forholder sig specifikt til en af disse Clarifications, vil der blive givet direkte besked om dette.