Fra forslag til virkelighed - De nye Golfregler 2019

15/03 - 2018 |

Diskussionerne har været mange: Man foreslog drop fra en boldhøjde over jorden. Kunne man så ikke lige så godt placere? Mistede man lidt af tilfældigheden ved droppet? Man foreslog udmåling ved drop med et nøjagtigt angivet antal centimeter i stedet for køllelængder. Var det nu nemmere eller sværere at håndtere? Man foreslog, at man stadig skulle have straf for tilfældigt at ramme bolden 2 gange i et slag - et såkaldt dobbeltslag.

Hvordan endte det hele så?

  • Droppeprocedure: Når man tager lempelse (f.eks. fra et unormalt baneforhold eller et strafområde), skal golfspillerne nu droppe fra knæhøjde. Det sikrer konsistens og enkelhed i droppeprocessen, samtidig med at et vist element af tilfældighed bevares. (Ændring: De foreslåede regler udgivet i 2017 foreslog at lade bolden falde fra en hvilken som helst højde, dog mindst en boldhøjde.)

  • Udmåling for at tage lempelse: Golfspillerens lempelsesområde skal udmåles ved at bruge den længste kølle i vedkommendes golfbag (bortset fra en putter) til at måle en køllelængde eller to køllelængder afhængigt af situationen. Det giver en ensartet proces, når der etableres et lempelsesområde. (Ændring: De foreslåede regler udgivet i 2017 foreslog en 20-tommer eller 80-tommers standardudmåling).

  • Fjernelse af straffen for et dobbeltslag: Strafslaget for ved et uheld at slå til bolden mere end en gang i løbet af et slag, er blevet fjernet. Man skal blot tælle det ene slag, der blev slået til bolden. (Ændring: De foreslåede regler udgivet i 2017 inkluderede en bibeholdelse af den eksisterende straf på et strafslag).

En lille overraskelse

I forbindelse med lanceringen af de nye Golfregler 2019 dukkede der så alligevel en overraskelse op - et emne som tidligere havde været diskuteret, men som var blevet afvist tidligt i processen: Drop uden tab af afstand ved mistet bold eller bold out of bounds.

Kort fortalt blev det længe diskuteret, om man kunne hjælpe på spiltempoet ved at give et alternativ til at gå tilbage og slå en ny bold fra forrige sted. Alternativet skulle være, at man kunne droppe i nærheden af, hvor bolden kunne være mistet, eller hvor bolden kunne være out of bounds - og lægge to strafslag til scoren. Efter mange diskussioner blev forslaget lagt i graven for nu - troede vi. Men i forbindelse med lanceringen mandag den 12.3. dukkede emnet op igen - nu som en mulig Lokal Regel fra 2019.

Forslaget er som følger, og som beskrevet i R&As pressemeddelelse:

Bold mistet eller out of bounds: Alternativ til at gå tilbage til forrige sted: En ny Lokal Regel vil være tilgængelig fra januar 2019, som giver komiteerne mulighed for at tillade spillere at droppe bolden i umiddelbar nærhed af, hvor bolden er mistet eller er out of bounds (herunder på nærmeste fairway-område) - med to strafslag. Denne Lokale Regel imødekommer de bekymringer, der er rejst på klubplan om den negative indvirkning, det har på spilletempoet, når en spiller skal gå tilbage og slå en ny bold fra forrige sted. Den Lokale Regel tænkes ikke brugt til spil på højere niveauer, såsom konkurrencer på professionelt eller (amatør)eliteniveau. (Ændring: Dette er en ny tilføjelse til at understøtte tempoet i spillet)

Som det fremgår vil det være en Lokal Regel med en så stor indvirkning på spillet på den enkelte bane, at Dansk Golf Union inden endelig anbefaling til klubberne om anvendelse vil sørge for at få den vurderet fra flere sider.

Nedenfor findes der to grafiske elementer, der forklarer reglen - en kort video fra R&A og USGA og en infografik, begge på engelsk. Se i øvrigt den samlede dokumentsamling om de nye Golfregler 2019.

Videoen forklarer, hvordan man udmåler lempelsesområde for droppet ved mistet bold. NB! Samme Lokal Regel dækker også situationer, hvor bolden er out of bounds. Grafikken under videoen viser begge situationer.

Grafikken herunder viser, hvordan lempelsesområdet udmåles ved bold out of bounds og ved mistet bold:

Spilleren og dennes markør skønner, hvor bolden er mistet eller out of bounds. I hver af de to situationer bestemmes to referencepunkter A og B, som bruges til at afgrænse de ydre linjer for droppeområdet C. Det ene af disse punkter findes, som det fremgår, 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway, ikke nærmere hullet, end bolden skønnes at være mistet eller ude.