Frivillighed

07/02 - 2017 |

BØRNEATTESTER

Her kan du finde blanketten til indhentelse af børneattest på ansatte og frivillige. En børneattest skal indhentes, såfremt en ansat eller frivillig har kontakt med børn under 15 år. Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning, som angiver, hvornår en forening skal indhente en børneattest. Fra 1. november 2014 kan indhentelse af børneattest alene ske digitalt, se www.politi.dk.


RYGE OG VOLDSPOLITIK

Vi har udarbejdet et par udkast til rygepolitikker for henholdsvis medarbejdere og medlemmer og gæster samt link til Arbejdstilsynets hjemmeside med oplysning om lov om røgfri miljøer.