Frivilligt arbejde

14/02 - 2017 | Henriette Krøyer

En stor del af arbejdsbyrden i en golfklub ligger placeret på frivillige skuldre. Det kræver struktur, organisering og dermed en klar og synlig plan for at opretholde et velsmurt maskineri.

Det kan være svært at overskue omfanget af det frivillige arbejde i klubben. En plan på området er et godt redskab til at danne et solidt fundament samt at sikre, at der er en rød tråd i det frivillige arbejde omkring juniorerne og kan samtidig sikre at nye frivillige ikke skal starte forfra når udvalget skifter hænder.

Det er vigtigt, at strategien eller planen for de frivillige fungerer som rettesnor og ikke som lov. Den skal forstås af mange mennesker, og bør derfor altid kunne gradbøjes og ændres, så den passer til det mulige og ønskede resultat.

 

Bliv konkret

Det er alt andet lettere at blive konkret, hvis der er styr på hvad året indeholder. Tag derfor udgangspunkt i Jeres årsplan og find derigennem ind til hvilke opgaver, der kræver hænder. 

DGU anbefaler derfor at:

 • Der udpeges en ansvarlig for de frivillige og den overordnede plan
 • Der aftales hvilke opgaver der skal løses
 • Der aftales hvordan de skal løses og hvornår
 • Der findes frem til hvor mange frivillige opgaverne kræver
 • Der udvælges en ansvarlig for hver opgave
 • Der bestemmes en deadline for hver opgave
 • Nedskrive planen, så den kan bruges af andre på et senere tidspunkt
 • Ikke at gabe over for mange opgaver. Kvalitet fremfor kvantitet

Når nye frivillige skal rekrutteres er det vigtigt at være:

 • Opmærksom på at frivillige i dag hellere vil have mindre og færre opgaver og at dette måske kræver at flere involveres
 • Opmærksom på at personlig kontakt virker bedst
 • Konkret i henvendelsen