Golf gavner det sociale liv

11/08 - 2017 | Henriette Krøyer

De danske golfklubber bygger som ligesom alle andre idrætsforeninger på demokratiske processer og folkeoplysende værdier. Foreningslivet lever i bedste velgående i de danske golfklubber: Hver tredje golfspiller er engageret i det frivillig arbejde golfklubben og bidrager dermed til det forpligtende fællesskab som er en af grundstenene i den danske foreningsmodel.

I golfklubberne er der plads til udøvere fra alle sociale lag og alle aldersgrupper. Her mødes direktøren med håndværkeren og skoleeleven med pensionisten. De ældste er over 100 og de yngste er knap begyndt at gå.

Men fælles for dem alle er, at de ikke kun er en del af en sport, men et fællesskab og en klub, der er rammen om relationer og samvær på tværs af generationer og sociale skel.

 

Golf gavner det sociale liv i hele Danmark