Ole Haag, Projektleder, Regelmodernisering, præsenterer en prototype på et nyt element til regelundervisningen - en "spilleplade" til større involvering af kursisterne.

Golfhullet - et undervisningselement

11/01 - 2018 |

Ole Haag, Projektleder Regelmodernisering, præsenterer en prototype på et nyt element til regelundervisningen - en "spilleplade" til større involvering af kursisterne.