Golfreglerne

18/01 - 2017 |

Materialer om Golfreglerne

SKAL

 • Golfreglerne fra R&A skal overholdes.

 • Amatørreglerne skal overholdes.

 • Klubbens lokalregler skal godkendes af DGU. Midlertidige lokalregler er undtaget fra godkendelseskrav.

 • Klubben skal sikre, at dens medlemmer gøres opmærksom på ændringer i Golfreglerne - eksempelvis ved hjælp af regelaftener, klubblad og hjemmeside.

BØR

 • Klubben bør have en regelkomité/regelansvarlig, som håndterer Lokalregler og træffer afgørelser om regeltvister.

 • Regelkomitéens medlemmer bør som minimum gennemføre DGU-kurset "Golfregler Level 2".

 • Regelkomitéen bør sikre, at der uddannes klubdommere til at varetage opgaver i forbindelse med afvikling af klubbens turneringer.

 • Et Amatør- og Ordensudvalg bør nedsættes til at træffe afgørelser i disciplinærsager og håndhæve Amatørreglerne.

 • "Golfreglerne" og/eller "Lommeguiden" bør gøres tilgængelig(e) for alle medlemmer.

 • Regelaftener bør tilbydes til alle interesserede medlemmer.

 • Regelkurser for begyndere, elite og juniorer bør gøres obligatoriske.

 • Regelundervisning for begyndere bør gøres praktisk, pædagogisk og foregå på banen.

 • Klubben bør tage stilling til, hvor lang tid det er tilladeligt at en hhv. 2, 3 og 4-bold tilbringer på banen. Eksempelvis opdelt efter enten hver 6. eller 9. hul. Klubben bør sikre, at alle medlemmer bliver gjort opmærksom på disse tidsbegrænsninger.