Golfreglerne 2016

25/01 - 2017 |

Dansk Golf Union rådgiver i og fortolker Golfreglerne, som kommer fra Royal and Ancient. Golfreglerne kan ses her: Golfreglerne 2016-2018

Desuden godkender DGU klubbens Lokale Regler.

 

Andre publikationer om Golfreglerne

Dansk Golf Union udgiver forskellige regelbøger og undervisningsmaterialer. Du kan downloade det meste nedenfor.

 

"Golfregler - et uddrag"

Regelundervisningsmateriale bestående af et kursisthæfte, en PowerPoint præsentation til undervisningsbrug samt et instruktørhæfte, som er forklaring til de enkelte dias i PowerPoint præsentationen.

 

"En hurtig guide til Golfreglerne"

En autoriseret oversættelse af den engelske udgave

 

"Golf i tegninger og bobler"

En illustreret guide til den letøvede samt en bog for nybegyndere

Andre

 

DGU's Turnerings- og Regelkomité (ToRK) træffer afgørelser på regelområdet og udtaler sig på forespørgsel om regelproblemstillinger. Læs herunder de seneste som blandt andet omhandler smartphones som afstandsmålere, og lokale regler herfor.

 

Regelprøven

DGU tilbyder en online regelprøve som bla. kan bruges til at teste regelkundskab i forhold til Golfkørekortet