GOLFsporet

13/04 - 2018 | Thomas Jepsen

OBS
GOLFsporet nedlægges pr. 30. april 2021. Herefter kan app og tilhørende DGU Kortservice ikke længere benyttes. DGU sikrer en model, så klubber, der har opsamlet data, kan få denne udleveret i et brugbart format.

Alle golfklubber lever for glade og tilfredse golfspillere og de danske golfklubber arbejder intensivt på at skabe så gode oplevelser som muligt for både medlemmer og gæster. Golfbanen er en markant del af den samlede oplevelse, hvorfor det er naturligt at have fokus på, om golfbanen også leverer en god oplevelse. 

GOLFsporet er en app, som gør det muligt for alle golfklubber at registrere, hvor på golfbanen golfspillerne færdes under en golfrunde. Den registrerede data er værdifuld for den enkelte klub, idet den giver golfklubben en status og dermed et solidt udgangspunkt for en dialog omkring optimering af både driften og udviklingen af golfbanen.

Registreringerne vil kun kunne ses inden for sin egen golfbanes afgrænsning. Data kan ses af den enkelte klub og Dansk Golf Union.

Det er gratis for både klub og spiller at benytte GOLFsporet.

 

Det skal klubben gøre:

1) Opfordre klubbens medlemmer til at downloade og benytte GOLFsporet på deres smartphone (IOS eller Android).  
2) Overvej sammensætningen af brugere fordelt på køn, alder og handicap.
3) Se data på DGU Kortservice og foretag evt. justeringer på banen.

Anbefalinger:

  • Tilrettelæg tre årlige 2-ugers kampagner (forår, sommer og efterår) med henblik på at dokumentere effekten af evt. justeringer på banen samt identificere sæsonmæssige udsving. 

  • Det er en god idé på forhånd at alliere sig med klubberne-i-klubben (herre- og damedag, veterandag, elitedag, osv.), så deres spillere bruger GOLFsporet i de tre kampagneperioder. Herved opnås hurtigt mange runder samt god fordeling på alder, handicap og køn.

  • Det er vigtigt at gøre deltagende golfspillere opmærksomme på, at smartphonen skal bæres på kroppen under runden - ikke i bag'en!

 

Hvad kan data bruges til?

Når der er indsamlet 2-300 runder, vil data give et billede af, hvordan golfbanen benyttes. Klubben kan herefter bruge informationerne som input til at fremme f.eks. spilhastigheden på golfbanen og optimere driften. Data kan også med fordel anvendes som input til udviklingsplanen for banen.

 

Hvor kan data ses?

Registreringerne kan ses på DGU Kortservice, hvor også greenkeepernes data om eks. skadevoldere kan ses. Adgang for klubben kræver login, som kan fås ved henvendelse til Dansk Golf Union.

I videoen øverst på siden kan du se, hvordan du logger på og benytter DGU Kortservice til at se og filtrere i data fra GOLFsporet. Alle data kan filtreres efter dato, køn, alder og handicap.

Få adgang til DGU Kortservice her: www.gis34.dk

 

Markedsføringsmateriale

1) Brugervejledning til golfspillerne kan downloades her.
2) Der kan bestilles et roll-up banner, der gør opmærksom på GOLFsporet. Banneret kan bestilles hos Dansk Golf Union. Prisen er ialt 500 kr. inkl. moms og levering. Se banneret her.
3) Download "Start GOLFsporet" infoskilt i A4-format til brug på første tee her
4) Download "Stop GOLFsporet" infoskilt i A4-format til brug efter 18. green her

 

Support

Ved behov for support kontakt venligst:

  • Thomas Jepsen, thj@dgu.org, tlf. 51162695

  • Torben Kastrup Petersen, tkp@dgu.org, tlf. 40409102