Grønne regnskaber

18/11 - 2016 | Torben Kastrup Petersen

De danske golfklubber har i efterhånden mange år afleveret grønne regnskaber. I årene 2006 - 2012 gik afrapporteringen til Dansk Golf Union, som efterfølgende samlede informationerne i den årlige publikation "Golfens Grønne Regnskab". Ved henvendelse til Dansk Golf Union kan alle golfklubber få fremsendt deres eget individuelle grønne regnskab fra perioden 2006 - 2012.

Fra 2013 og frem til i dag skal golfklubberne indberette deres pesticidforbrug direkte til Miljøstyrelsen gennem indberetningsportalen Greendata. Golfklubberne kan ydermere på frivillig basis indberette deres banevandings-, gødnings og brændstofforbrug. Så snart det er muligt samles disse informationer også til en lidt kortere version af Golfsportens Grønne Regnskab og vil blive gjort tilgængelig her på siden.

Her kan ses en oversigt over golfsportens ressourceforbrug på baggrund af grønne regnskaber fra golfklubberne: