Handicap og course rating

18/01 - 2017 |

Materialer til handicap og course rating

SKAL

 • Klubben skal nedsætte et handicapudvalg, som er ansvarlig for overholdelse af EGA Handicapsystem.

 • Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinjer ved anvendelse af EGA Handicapsystem samt "USGA Course Rating & Slope System".

 • Handicapudvalget skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. De første tre ratinger skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år.

 • Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicapsystem.

 • Et EGA handicap kan maksimalt være 54, men DGU anbefaler et starthandicap på 72.

 • Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til "EGA Handicapsystem, eventuelt ved afholdelse af klubaftener.

BØR

 • Handicapudvalgets medlemmer bør uddannes i EGA Handicapsystem på DGU's kurser.

 • Der bør være synlige konverteringstabeller i nærheden af 1. tee.

 • Klubben bør udarbejde letanvendelige og forståelige procedurer til indrapportering af scores og behandling af disse. Hvor det er muligt, kan der åbnes op for selvregistrering af scores.

 • Klubben bør anvende DGU´s anbefaling til fastsættelse af handicap-nøgler.

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at klubben anlægger et ratet begynderteested.

 • Det er en god idé at investere i et modul i klubbens administrationssystem til udskrivning af scorekort for at sikre, at handicap bliver påført rigtigt og lette indrapporteringen af scores.

 • Det er en god ide, at alle faste afmærkninger på banen er til midten af green.