HCS Miljø & Affald - renovation, genbrug, kloak

15/05 - 2017 | Henriette Krøyer

HCS Miljø & Affald er specialiseret inden for

  • Renovation: Totalløsninger inden for erhvervsaffald 

  • Kloak- og industriservice: Udfører kloak- og slamsugningsopgaver

  • Recycling: Oparbejdning, køb/salg af papir, pap og plast. 

  • Genbrug & restprodukter: Modtager, sorterer og oparbejder, formidler og bortskaffer øvrige affaldsfraktioner og genbrugelige materialer.
     

Dansk Golf Union har indgået en rammeaftale, der sikrer klubberne bedst mulige vilkår for renovations opgaven og slamsugning.


Kontakt HCS Miljø & Affald for et tilbud skræddersyet netop din klub:

Thomas Melgaard
Salgschef 

Mail: thomas.melgaard@hcs.dk
Mobil:  2059 8608

Læs mere på www.hcs.dk