Inspirationskatalog til Sjov Sommergolf

01/02 - 2018 |

Vi har udarbejdet et overskueligt og let anvendeligt inspirationskatalog til klubber og frivillige, som skal lette det praktiske arbejde med at planlægge og gennemfører aktiviteter i forbindelse med Sjov Sommergolf. Inspirationskataloget indeholder uddybende information om rekrutteringskonceptet "Sjov Sommergolf" (tidligere Juniorugen) og konkret vejledning og hjælp til klubberne.

Det er håbet at dette inspirationskatalog kan være med til at lette det praktiske arbejde med aktiviteterne i forbibindelse med Sjov Sommergolf ude i klubberne. På baggrund af efterspørgsel fra klubberne, er inspirationskataloget opbygget omkring håndgribelige opgaver der skal løses så man lykkes med aktiviteterne. Guiden indeholder bl.a. inspiration til mulige aktiviteter, gode koncepter fra andre klubber, konkrete skabeloner og materialer der let kan anvendes direkte i planlægningen af jeres aktiviteter, adgang til grafiske materialer der frit kan benyttes f.eks. i markedsføringsøjemed og meget mere.

Det anbefales at inspirationskataloget bruges som et opslagsværk, således skal det ikke læses fra ende til anden, men være en hjælp på de områder hvor I søger mere information og inspiration.

 

Find inspirationskataloget her