Juniorarbejde

18/01 - 2017 |

Materialer til juniorarbejde

SKAL

 • Juniorudvalget skal informere om de frivillige som arbejder med personer under 15 år, så der kan indhentes børneattest

BØR

 • Klubbens træner bør anvende DGU´s koncept: Juniortræning i golf.

 • Der bør skabes et miljø, hvor den enkelte junior, uanset alder, køn og niveau, kan udvikle sit potentiale.

 • Udviklingsmiljøet bør have fokus på at opbygge relationer, give plads til udvikling og på at være sjovt, både når det drejer sig om træning, turneringer og det sociale miljø.

 • Der bør være særligt fokus på juniorer med handicap over 26,5, da 85 % af alle juniorer, der forlader golfsporten findes i denne gruppe. Særligt juniorer, der ikke deltager i klubbens aktiviteter risikerer at melde sig ud.

 • Juniorudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe et sjovt, socialt og udviklende miljø for juniorerne.

 • Juniorudvalget bør have en vision og et mål med klubbens juniorarbejde, der er afstemt med klubbens bestyrelse.

 • Aldersrelateret træning i golf bør implementeres i arbejdet med juniorerne, da det kan bidrage til at skabe rammerne for et udviklingsmiljø, hvor den enkelte junior udvikles, skaber relationer og har det sjovt.

 • Klubben bør regelmæssigt afvikle juniorturneringer, hvor alle klubbens juniorer uanset alder, køn og niveau kan deltage.

 • Klubben bør uddanne frivillige juniortrænere og udvalgets medlemmer.

 • Juniorudvalget bør inddrage frivillige som ressource ved at bruge dem til konkrete afgrænsede opgaver.

 • Klubben bør tilbyde sociale aktiviteter i vinterperioden, da et frafald er størst i denne periode.

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at juniorudvalget inddrager frivillige som ressource ved at bruge dem til konkrete afgrænsede opgaver.

 • Det er en god idé, at klubben deltager i juniordistriktsnetværket, da det enkelte juniordistrikt afholder aktiviteter for klubbens juniorer og for klubbens udvalgsmedlemmer.

 • Det er en god idé, at udvalget er bekendt med juniorgreenfeeaftalen, der består af to aftaler. Gratis greenfee for juniorer eller en fuld betalende voksen i følge med maks. tre juniorer - også kaldet 3 for 1.