Kom med input til Dansk Golf Unions baneområde

07/12 - 2018 | Henriette Krøyer

Denne årlige undersøgelse har til formål at evaluere arbejdet i Dansk Golf Unions baneområde samt give input til den fremtidige indsats. Det tager 2-3 minutter at svare på de 13 spørgsmål.

https://goo.gl/forms/MgKeKUSWbFyPAaxy2