Kommunikation

18/01 - 2017 |

Materialer til kommunikation

SKAL

 • Hjemmesiden skal have en synlig cookiepolitik, der angiver, hvad klubben bruger de opsamlede data til, og hvem der har adgang til dem.

BØR

 • Der bør udarbejdes en kommunikationsstrategi, som omhandler den interne og eksterne kommunikation. Heri bør bl.a. indgå vurderinger af målgrupper, nogle prioriterede interne og eksterne mål samt en klar ansvarsfordeling.

 • Kommunikationsplanen bør revideres årligt og være forankret i klubbens øvrige aktiviteter, herunder markedsføring, rekruttering, fastholdelse, sponsoraktiviteter osv.

 • Der bør udarbejdes en presse og PR-plan, der beskriver de aktiviteter i løbet af året, hvor klubben ønsker at markere sig i pressen, samt hvordan man vil involvere pressen. Her kan nævnes sæsonstart, turneringer, Golfens Dag og lokale samarbejdspartnere.

 • Klubben bør skabe en god hjemmeside, der kan fungere som kommunikationskanal til medlemmer.

 • Klubben bør udpege en ansvarlig for vedligeholdelse af hjemmesiden, der sikrer, at siden er opdateret og funktionel.

 • Klubben bør sørge for, at der på hjemmesiden er linket til andre relevante sider, hvor der er nyttig information eller sørge for en kobling til eksempelvis sociale medier.

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at klubben kommunikerer positive historier til pressen. Det skal ske både for at tiltrække nye medlemmer og for at synliggøre en lokal og regional forankring, som kan sikre samarbejde og dialog.

 • Det er en god ide, at klubben er synlig i lokale medier. Involver aviser, radio og tv i alt, hvad der foretages.

 • Det er en god ide at opbygge et netværk af journalister og medier, som klubben har et tættere forhold til.

 • Det er en god idé at udarbejde en kort og præcis pressemeddelelse med en fængende overskrift for din modtager. Send den ud til jeres netværk, og følg op på dem, som I mener, burde bringe jeres historie.

 • Det er en god idé at lave en Facebook side for klubben og for eksempel lave undergrupper for de i klubben, som er nye eller ikke har nogen at spille med.

 • Det er en god ide at bede medlemmerne dele billeder fra deres runde på klubbens Facebook side og/ eller Instagram profil.

 • Det er en god ide at appellere til at medlemmer og gæster checker ind via Facebook siden når de er ude at spille og på denne måde sprede det gode budskab.