Kommunikation

14/02 - 2017 | Henriette Krøyer

Kommunikation er et af de vigtigste redskaber i en velorganiseret, effektiv og succesfuld golfklub, hvilket naturligvis også gør sig gældende for junior arbejdet. For hvordan sikrer man, at juniorer og forældre får den information, som de skal bruge? Hvor meget og hvornår skal der kommunikeres? Hvilke medier og kanaler skal man bruge? Og er der en sammenhæng mellem det kommunikerede og den kultur man ønsker at skabe?

DGU vil på disse sider give nogle bud på hvad god kommunikation er, samt hvordan I sikrer jer, at jeres juniorer og forældre får de informationer, de har brug for.