Kontingent

18/11 - 2016 | Lone Fischer

Kontingent til Dansk Golf Union bliver opkrævet 4 gange om året.

I 2021 er datoerne som følger:

  • 11. februar
  • 6. maj
  • 12. august
  • 11. november


Kontingentet er delt op i følgende medlemskategorier og taksterne for 2020 pr. år er:

  • Junior (herunder fleks) kr. 86,00
  • Senior (herunder fleks) kr. 161,00
  • Junior u/ banetilladelse kr. 30,00
  • Langdistance kr. 86,00

- For selskabsmedlemmer opkræves yderligere 30 kr. pr. aktivt medlem pr. år. (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud).
- Man er junior til og med det år man fylder 18 år. Det år man fylder 19 år vil man altså være senior hele året, også selvom det først er i december spilleren er født.

 

Er du i tvivl om hvordan jeres medlemmer oprettes korrekt i administrationssystemet?

Så få hjælp i denne pdf