Kontingent

18/11 - 2016 | Lone Fischer

Kontingent til Dansk Golf Union bliver opkrævet 4 gange om året.

I 2018 er datoerne som følger:

  • 8. februar
  • 9. maj
  • 9. august
  • 8. november


Kontingentet er delt op i følgende medlemskategorier og taksterne for 2018 pr. år er:

  • Junior (herunder fleks) kr. 84,00
  • Senior (herunder fleks) kr. 158,00
  • Junior u/ banetilladelse kr. 28,00
  • Langdistance kr. 84,00

- For selskabsmedlemmer opkræves yderligere 30 kr. pr. aktivt medlem pr. år. 
- Man er junior til og med det år man fylder 18 år. Det år man fylder 19 år vil man altså være senior hele året, også selvom det først er i december spilleren er født.