Kontingent

18/11 - 2016 | Lone Fischer

Kontingent til Dansk Golf Union bliver opkrævet 4 gange om året.

I 2018 er datoerne som følger:

  • 8. februar
  • 9. maj
  • 9. august
  • 8. november


Kontingentet er delt op i følgende medlemskategorier og taksterne for 2017 pr. år er:

(Bemærk, kontingentet for 2018 vil blive opdateret efter repræsentantskabsmødet den 17. marts 2018.)

  • Junior (herunder fleks) kr. 83,00
  • Senior (herunder fleks) kr. 155,00
  • Junior u/ banetilladelse kr. 27,00
  • Langdistance kr. 83,00


*Man er junior til og med det år man fylder 18 år. Det år man fylder 19 år vil man altså være senior hele året, også selvom det først er i december spilleren er født.