Konverteringstabeller i handicapsystem 2021

26/01 - 2021 | Nick Hüttel Olesen

Nye Konverteringstabeller kan printes direkte i GolfBox

Gamle konverteringstabeller, printet til det gamle EGA Handicapsystem (2020), kan ikke længere bruges, da de ikke viser et korrekt spillehandicap for spillere med mere end handicap 36. 

Det er primært, fordi spillere nu har decimalhandicaps helt op til 54, og det kan ikke vises/beregnes korrekt i de gamle tabeller. Derudover medregnes slopen nu også i handicaps over 36, og dermed får spillere over 36 i de fleste tilfælde lidt flere slag end tidligere*. 

Alle tabeller skal derfor udskiftes. 

Nye tabeller kan printes direkte i GolfBox under den relevante bane. Selvfølgelig kun for baner med en officiel rating. 

Knappen findes nederst på siden på den relevante baneudgave: 

 

 

Det genererer tabeller for alle teesteder og for begge køn. Tabellerne kan downloades til computeren.

 

 

Tabellen stopper naturligvis ved handicap 54,0, da det er det højeste handicap, man kan have. 

De klubber, som i turneringer ønsker at tildele slag baseret på begynderes laveste handicapresultat (for spillere, som endnu ikke har spillet sig under 54,0) i stedet for handicappet, kan selvfølgelig ikke bruge tabellen til dette.  

GolfBox beregner jo, hvor mange ekstra slag der skal til i turneringen, så der er reelt ikke behov for en konverteringstabel.

Men hvis klubben alligevel ønsker at have en tabel, der viser slag i forhold til laveste handicapresultat, så kan klubben lave tabellen selv ved at hente et excelark her. Den vil kunne generere nedenstående tabel. 

 

 

* Spillehandicappet beregnes HCP x Slope/113 + (Course Rating - Par). I EGA handicapsystemet blev alle handicaps over 36 dog bare tillagt den samme konstante antal ekstra slag som en spiller med handicap 36. Dvs hvis en spiller med handicap 36 havde spillehandicap på 38, så ville alle handicaps over 36 stige med +2 af gangen. Hcp 37 var sph 39, hcp 38 var sph 40 etc. 

I det nye handicapsystem stopper brugen af slopen ikke ved handicap 36. Det vil sige at spillehandicappet bliver ved med at stige med faktoren slope/113 og så over handicap 36. Dermed får spillere (forudsat at slopen er mere end 113) et lidt højere spillehandicap end tidligere (og lavere hvis slopen er under 113). 

Herunder et eksempel med slope 140