Kursus i de nye HCP-regler 2020 (World Handicap System)

29/01 - 2020 |

Undervisning i det nye handicapsystem. 

Verden får et nyt og let forståeligt samlet handicapsystem. 
Alle danske golfspillere skifter pr. 1 januar 2021 til det nye handicapsystem, og kurset sørger for, at klubbens frivillige og ansatte lærer systemet i detaljer, og hvordan det skal administreres. 

Alle danske klubber skal have en handicapkomité, som er ansvarlig for reguleringen af medlemmernes handicap. Medlemmerne af komitéen skal selvfølgelig være klædt godt på til opgaven. Hvis klubbens sekretariat er involveret i den daglige administration af handicappet, er seminaret også nyttigt for dem. 

Kampagnerne rettet mod medlemmerne påbegyndes efter sommeren 2020, hvorfor det primære undervisningsfokus mod klubberne er placeret i august, så det er frisk i erindringen når der kommer spørgsmål fra klubbens medlemmer. 

 

Indhold på kurset:

Vi gennemgår, hvordan vi skifter til det nye system, hvad Handicapreglerne og systemet indeholder, og hvordan de administreres i GolfBox.
Vi præsenterer det materiale, som er rettet til medlemmerne, både nuværende og begyndere.

Vi opfordrer alle klubber til at deltage på disse kurser, og der bør sendes flere deltagere.

På grund af Corona-situationen afholdt vi 2 webinars om emnet i juni. Webinaret har indlagte pauser og testspørgsmål undervejs og efter hver pause samles der op på spørgsmål stillet via chatfunktionen.

Selvom omfanget var stort for et webinar, har tilbagemeldingerne fra kursisterne været så positive, at vi er ganske trygge ved, at deltagerne bliver klædt godt på til det nye system via denne undervisningsform. Der var endda flere deltagere, der ligefrem foretrak et kursus, hvor der var færre afbrydelser af underviserne undervejs.

Vi har desuden fået nogle nyttige tekniske erfaringer, som også vil forbedre kvaliteten af kurserne.

 

På grund af Covid-19 ændres årets kurser til online kurser:

Kurser i det nye Handicapsystem ændres til online kurser.

Vi har efter moden overvejelse valgt at ændre på opbygningen af vores uddannelsesforløb for medlemmer af handicapudvalgene og fremrykke de næste kurser til august og ændre dem til online webinarer.

Der udbydes nu 4 webinarer sidst i august i stedet for 7 kurser i september med fysisk fremmøde.

Det suppleres dog med to store fysiske seminarer i oktober - ét i Mollerup og ét i Idrættens Hus, hvor der ikke direkte undervises i Reglerne, men fokuseres på spørgsmål og svar om udvalgets arbejde med Handicapsystemet.

 

Hvorfor ændring?

Ændringen er primært et resultat af nye muligheder i Golfbox fra den 1. september, hvor vi får mulighed for at vise hver enkelt spiller, hvordan deres kommende, nye handicap ville se ud, baseret på deres scores pr. 1. september.

Da det helt sikkert vil afføde en stigende mængde spørgsmål, ønsker vi at alle handicapudvalg forinden har fået uddannelse i det nye system, således, at de kan besvare størstedelen - om ikke alle - spørgsmål.

Vi ønsker samtidig, at spillerne med denne viden er i stand til at påvirke resultatet ved at nå at spille flere tællende (EDS) runder i efteråret, og dermed medvirke til, at det nye handicap får det mest retvisende udtryk. Samtidig forventer vi, at det skaber en større forståelse for det nye handicap, når det træder i kraft primo januar 2021.

Webinarerne afholdes i tidsrummet 18-21.30. Deltagelse kræver en opkoblet enhed til internettet. Adgang til kamera er ikke en forudsætning på deltagersiden.

Webinaret koster kr. 250,- og du får forinden tilsendt DGU’s nye bog om Handicapreglerne, som bliver dit daglige arbejdsredskab og som er udgangspunkt for gennemgangen af Handicapsystemet på webinaret.

Bogen kan fra september måned købes i flere eksemplarer til klubben i vores webshop: https://shop.danskgolfunion.dk/produkter.

 

Tilmelding og pris vedr. online-kurser, som afholdes i august

For online-kurser, som afholdes i august, er prisen pr. person kr. 250,-  som dækker udgiften til kursusmaterialet (Opslagsbog om Handicapsystemet).
Der vil max kunne være 100 deltagere pr. webinar.

 

Afvikles følgende steder: 

  • 24. september 2020 kl. 18-21.30 - EXTRA WEBINAR (Deadline for tilmelding 13.09.20)

 

Tilmelding og pris vedr. efterårets spørgsmål og svar-seminar

Prisen pr. person er kr. 250,- som dækker  kaffe/te og kage, isvand, smørrebrød samt 1 øl/vand
Der vil max kunne være 100 deltagere pr. afviklingssted. Medbring venligst bogen "Handicapreglerne", som du tidligere har modtaget i.f.m. webinarerne.

 

Afvikles følgende steder: 

  • 20. oktober 2020 kl. 18-20 i Mollerup Golf Club (Sidste tilmeldingsdato er: 09.10.20)
  • 21. oktober  2020 kl. 18-20 i Idrættens Hus (Sidste tilmeldingsdato er: 09.10.20)


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kursuskonsulent Lone L. Chistiansen på llc@dgu.org