Kursus for PGA-trænere

21/02 - 2017 | Steven Errebo

PGA og DGU indbyder alle PGA's medlemmer til pro-seminar i rekruttering og fastholdelse af medlemmer gennem træningskoncepterne: Junior- og Begyndertræning i golf.

Formålet med seminaret er at analyser og forskning viser, at børn, unge og voksne (elite såvel som bredde) bliver i golfsporten, hvis aktiviteterne i klubben sætter fokus på relationer mellem involverede parter, udvikling af færdigheder, og at det er sjovt at deltage.

PGA og DGU ønsker med golftræning som midlet at rette fokus på fastholdelse af juniormedlemmer og begyndermedlemmer i de danske golfklubber. Dette kræver Junior- og Begyndertræningen gennemføres med fokus på ovenstående tre elementer.

For at imødekomme ovenstående, har PGA og DGU i fællesskab produceret træningskoncepter i juniortræning og begyndertræning. Til dette uddanner PGA og DGU i samarbejde med klubberne frivillige junior- og begyndertrænere. Hjælpetrænere der kan bistå pro'en med at sætte aktiviteter i gang, hjælpe spilleren til at fastholde fokus på PGA-pro'ens input, samt skabe mere dynamik i træningen.

Da klubbens PGA-pro er en vigtig medspiller for at skabe attraktive junior- og begynderudviklingsmiljøer i de danske golfklubber, afholder PGA og DGU pro-seminarer i de træningsmetodiske koncepter. Hensigten er at proerne herefter selv kan uddanne egne junior- og begyndertrænere via lokale klubkurser.

Kursesindhold

Et pro-seminar er et formiddagskursus på fire timer med start kl. 09.00- 13.00.

 • Velkomst

 • Introduktion til træningskoncepterne

 • Træningsmetodikken - koncepternes indhold, opbygning og organisation

 • Juniortræningskonceptet

 • Begyndertræningskonceptet

 • Uddannelse af Junior- & Begyndertrænere lokalt i klubben

 • Deltagelse i et pro seminar giver kompetence til at undervise på junior- og begyndertrænerkurserne, samt afholde lokale kurser

Allerede nu kan materialer frit downloades fra DGU's hjemmeside:/juniorgolf/traening

 • Forkundskaber

  .

 • Tilmelding og deltagergebyr

  Tid og sted for afholdelse

  Kl. 09.00 - 13.00

  Dato kommer snart - Idrætsskolerne i Ikast (redigeret 30.11.16)

 • Yderligere infomation

  Tilmelding skal ske til: Mats Björkman, senest én uge før kurset.