Lokale Junior- og Begyndertræneruddannelser

14/01 - 2018 |

Dansk Golf Union udbyder i samarbejde med PGA junior- og begyndertræneruddannelsen til kommende eller nye trænere, med eller uden tidligere trænererfaring i golf.

Uddannelsen er målrettet ældre juniorer, begyndere, forældre, bedsteforældre eller interesserede golfspillere i klubben, der ønsker at indgå aktiv i klubbens træning, under ledelse af den lokale PGA Pro.

 

Kursusopbygning

Kurset er opdelt i en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del varetages af en DGU-instruktør, og den praktiske del varetages af klubbens egen PGA-træner. For at afholde en lokal junior- og begyndertræneruddannelse i din klub, skal klubbens PGA-træner derfor have deltaget på junior- og begyndertræneruddannelsen for PGA-trænere. Disse kurser gennemføres af PGA.

Se kursus for PGA-trænere.

Klubben/træneren aftaler med DGU-instruktøren, hvilken dag den teoretiske del skal afvikles i golfklubben. Den teoretiske og den praktiske del behøver ikke blive afviklet samme dag.

 

Formål

At uddanne Junior- og begyndertrænere til at bistå træning i foruddefinerede emner, herunder at blive i stand til at beskrive, igangsætte, fastholde flow og give feedback til junioren. Junior- og begyndertræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe en mere dynamisk træning. Formålet tager udgangspunkt i følgende præmisser:

 • Flere trænere skaber større tilknytning og flere relationer

 • Flere trænere skaber attraktive og trygge miljøer

 • Flere trænere skaber flere muligheder for udvikling via mere træning

 • Flere trænere skaber sjovere træning

 • Tilmelding

  Hvis I ønsker at afholde et lokalt Junior- og Begyndertrænerudd. kursus, så kontakt kursuskonsulent Lone Liebst Christiansen, mobil 4042 2682 eller e-mail llc@dgu.org

  Der kan søges tilskud iflg. Lov om Folkeoplysning hos den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg.
  Med ansøgningen skal følge kvittering, kursusprogram og deltagerliste.