Lokale juniortræneruddannelse

20/02 - 2017 |

Klubbens PGA-træner er den, der skal undervise på juniortræneruddannelsen, hvis den afholdes af klubben selv. For at afholde en juniortræneruddannelse i din klub, skal klubbens PGA-træner derfor have deltaget på juniortræneruddannelsen for PGA-trænere. Disse kurser gennemføres af PGA.

Se Kursus for PGA-trænere.

Dansk Golf Union udbyder i samarbejde med PGA Juniortræneruddannelsen til kommende eller nye trænere, med eller uden tidligere trænererfaring i golf.

Uddannelsen er målrettet ældre juniorer, forældre, bedsteforældre eller interesserede golfspillere i klubben, der ønsker at indgå aktiv i klubbens juniortræning, under ledelse af den lokale PGA Pro.

Kursusopbygning

Kurset er opdelt i en teoretisk del og praktisk del. Den teoretiske del varetages af en DGU-instruktør, og den praktiske del varetages af klubbens egen PGA-træner. Klubben/træneren aftaler med DGU-instruktøren, hvilken dag den teoretiske del skal afvikles i golfklubben. Den teoretiske og den praktiske del behøver ikke blive afviklet samme dag.

Formål

At uddanne Juniortrænere til at bistå træning i foruddefinerede emner, herunder at blive i stand til at beskrive, igangsætte, fastholde flow og give feedback til junioren. Juniortræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe en mere dynamisk træning. Formålet tager udgangspunkt i følgende præmisser:

 • Flere trænere skaber større tilknytning og flere relationer

 • Flere trænere skaber attraktive og trygge miljøer

 • Flere trænere skaber flere muligheder for udvikling via mere træning

 • Flere trænere skaber sjovere træning

 • Forkundskaber

  .

 • Tilmelding og deltagergebyr

  Der kan søges tilskud iflg. Lov om Folkeoplysning hos den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg. Med ansøgningen skal følge kvittering, kursusprogram og deltagerliste.

 • Yderligere infomation

  .